trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Xả giới Bát quan trai - các bài viết về Xả giới Bát quan trai, tin tức Xả giới Bát quan trai

Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 12/11/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 12/11/Nhâm Dần

Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 12/11/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/12/2022

55 Lượt xem

Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 09/10/Nhâm Dần

Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 09/10/Nhâm Dần

Thời khóa tu tập🞄 02/11/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 09/6/Nhâm Dần (tức ngày 07/7/2022)

Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 09/6/Nhâm Dần (tức ngày 07/7/2022)

Trực tuyến🞄 07/7/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.