Chư Tăng Ni, Phật Tử Thành Kính Khánh Tuế Ân Sư Nhân Ngày Tự Tứ

Đại Chúng Lắng Lòng Hướng Dâng Lời Cảm Niệm Tri Ân Nhân Ngày Khánh Tuế Ân Sư

Tối ngày 10/08/2014 tức ngày 15 tháng 07 năm Giáp Ngọ nhân ngày tự tứ toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử chùa Ba Vàng lắng lòng thanh tịnh hướng về Ân sư dâng lên lời cảm niệm tri ân cùng những lời chúc mừng Thầy thêm một tuổi hạ và phát nguyện nương theo chánh pháp tinh tấn tu hành dưới sự dìu dắt của Thầy.

Ơn Giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền.

Mừng tuổi Thầy niên lạp vững thêm bền

Đầy đạo hạnh xứng tên nền giới đức .

Đại chúng thành kính dâng lời tác bạch nhân buổi lễ khánh tuế Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Đại chúng thành kính dâng lời tác bạch nhân buổi lễ khánh tuế Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Bước vào buổi lễ trong không khí thiêng liêng với tấm lòng kính ngưỡng của toàn thể Tăng chúng Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành Quản chúng chùa Ba Vàng thay mặt Đại chúng dâng lời cảm niệm. Trong tam phước vãng sinh thì phụng sự Sư Trưởng hiếu kính cha mẹ là phước đầu tiên. Hàng đệ tử xuất gia được Thầy ban cho giới thân huệ mạng, được chăm lo từ nơi ăn chốn ở, được dạy từng bài kinh câu kệ để mỗi người ngày một khôn lớn trên bước đường tu đạo. Trước thâm ơn cao cả này chúng đệ tử tự thấy “mình thật xấu hổ vì chưa làm được gì để báo đáp ơn Thầy và còn đôi lúc làm cho Thầy buồn phiền”. Trong ngày tự tứ kết thúc ba tháng an cư toàn thể hàng đệ tử đã dâng lên lời sám hối trên Thầy và phát nguyện tinh tấn hơn trên bước đường tu học. Vâng theo lời dạy của Thầy và chánh pháp của Như Lai, và cầu nguyện cho Thầy pháp thể khinh an, giới đức tròn đầy, phật sự viên thành, sớm thành tựu đạo quả, trụ thế dài lầu dẫn dắt hết thảy chúng sinh lên bờ giác.

Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt đại chúng dâng lời cảm niệm tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ khánh tuế.

Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt đại chúng dâng lời cảm niệm tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ khánh tuế.

Với lòng mong muốn tất cả chúng đệ tử thành tựu trên bước đường tu hành Thầy đã có lời sách tấn đại chúng. Thầy rất vui trước tấm lòng tri ân của tất cả Đại chúng và Thầy mong muốn trong Đại chúng xuất hiện nhiều tấm gương tu học trang nghiêm giới đức, ý chí cao thượng đầy đủ đức hạnh của người con Phật. Thầy cũng mong muốn chúng đệ tử cùng Thầy thành tựu nguyện xây dựng Tam Bảo cho chư Tăng có phẩm chất, không được như thời Phật trăm phần thì cũng được đôi phần để làm ruộng phước cho chúng sinh. Dẫu không được màu mở như thời Phật nhưng cũng phần nào cho chúng sinh đỡ khổ. Chúng sinh thật quá khổ, tối tăm mê mờ điên đảo Thầy mong những đứa con của mình cố gắng tu hành để trước độ mình sau độ người, mỗi ngày thân tâm tiến bộ hơn, tập khí nghiệp chướng vơi bớt, bớt chấp trước và càng ngày càng được an nhiên tự tại trước sóng gió cuộc đời. Ngoài ra Thầy mong muốn toàn chúng phát được tâm nguyện dũng mãnh đừng để lui sụt. Trong chúng ai khỏe thì kéo người yếu để Tăng chúng trở nên trang nghiêm thanh tịnh làm chổ dựa cho người còn cũng như kẻ mất đều được lợi ích.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sách tấn đại chúng trong buổi lễ khánh tuế.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sách tấn đại chúng trong buổi lễ khánh tuế.

Xúc động trước lời pháp nhủ của Thầy toàn thể Đại chúng đồng phát nguyện y giáo phụng hành và chúc Thầy sức khỏe trường trường thọ. Buổi khánh tuế kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người và nguyện hồi hướng công đức này cho khắp chúng sinh đều được an lạc, tinh tấn tu hành sớm ngày thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Kết thúc buổi lễ khánh tuế, đại chúng đồng phát nguyện y giáo phụng hành và chúc Sư Phụ sức khỏe trường trường thọ.

Kết thúc buổi lễ khánh tuế, đại chúng đồng phát nguyện y giáo phụng hành và chúc Sư Phụ sức khỏe trường trường thọ.

Sau buổi khánh tuế Đại chúng đã cùng ngồi lại bên nhau để chia sẽ niềm vui với các sư em giới đàn xuất gia 15-07-Quý Tỵ vừa tròn một năm tuổi. Buổi sinh hoạt thật nhiều niềm vui và ý nghĩa, các sư em thấy mình thật may mắn được xuất gia tu học dưới sự dạy bảo và che chở trên Thầy và Đại chúng. Được Đại chúng quan tâm và sách tấn, các sư em có thêm nhiều năng lượng tinh tấn trên con đường học đạo góp phần cùng Đại chúng xây dựng Tăng chúng vững mạnh để tu tập và hoằng dương chánh Pháp.

Bình Luận
Link to map Back top top