trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ trời Đế Thích" - câu 206 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Năm, 28/01/2021

tức 16/12 Canh Tý

Giải đáp thắc mắc

Là nơi các Phật tử hoặc người đọc có thể gửi các thắc mắc gặp phải trong cuộc sống để được giải đáp.

Giải đáp thắc mắc
Là nơi các Phật tử hoặc người đọc có thể gửi các thắc mắc gặp phải trong cuộc sống để được giải đáp.

Tìm thấy: 6 kết quả