trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Lễ kết đàn tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng năm 2023

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Nơi lưu giữ những hình ảnh ấn tượng của các sự kiện được tổ chức tại Chùa Ba Vàng..., cùng với đó là vẻ đẹp bình yên, hùng vĩ nơi núi rừng Thành Đẳng.

Thư viện ảnh
Nơi lưu giữ những hình ảnh ấn tượng của các sự kiện được tổ chức tại Chùa Ba Vàng..., cùng với đó là vẻ đẹp bình yên, hùng vĩ nơi núi rừng Thành Đẳng.

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà, cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, dưới sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Tăng chúng chùa Ba Vàng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.

Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà - giữ gìn mạng mạch Phật Pháp lâu dài ở thế gian

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà, cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, dưới sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Tăng chúng chùa Ba Vàng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.

06/04/2023

1 Lượt xem