Lễ Quy Y Tam Bảo

Giới sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh
Lễ Hằng Thuận

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đăng kí làm lễ tại nhà

Điền đầy đủ nội dung để đăng kí.
Tin Tức Sự Kiện Tại Chùa

Videos Nổi Bật

Pháp Âm

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng gia tiên thế nào để gia tiên có thể thụ hưởng được?

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng thế nào để gia tiên có thể thụ hưởng được?

Người cao tuổi nên làm gì để tích thật nhiều phước?

Người Cao Tuổi Nên Làm Gì Để Tích Thật Nhiều Phước?

Cách cúng tạ đấy cuối năm chuẩn nhất

Cách cúng tạ đất cuối năm chuẩn nhất!

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là ai?

Hãy cẩn trọng với lời nói để không tạo khẩu nghiệp và tổn hao phước báu

Hãy cẩn trọng với lời nói để không tạo khẩu nghiệp

Cách lập và bố trí bàn thờ Phật đơn giản nhất mà vẫn đem lại nhiều phước báu

Cách Lập Và Bố Trí Bàn Thờ Phật Đơn Giản Nhất Mà Vẫn Đem Lại Nhiều Phước Báu

Vì sao lại thả cá chép trong ngày cúng ông Công ông Táo?

Vì sao lại thả cá chép trong ngày cúng ông Công ông Táo?

4 điều bạn cần biết khi đi đến chùa đầu năm để bảo tồn phước báu

4 điều bạn cần biết khi đi chùa đầu năm để bảo tồn phước báu

Chết không phải là hết! Vậy sau khi chết con người sẽ tái sinh về đâu?

Chết không phải là hết! Vậy sau khi chết con người sẽ tái sinh về đâu?

Tại sao nhà có trẻ mới sinh, gia đình nên tụng kinh Địa Tạng?

Tại sao nhà có trẻ mới sinh, gia đình nên tụng kinh Địa Tạng?

Khất Thực Chùa Ba Vàng

Truyền thống trì bình khất thực của Phật giáo thể hiện nét đẹp văn hóa tôn giáo và mang những ý nghĩa tốt đẹp của Sa môn hạnh.

“Mỗi tuần mỗi nhật bóng y vàng Khất thực gieo duyên độ thế gian Chiếc bánh gói xôi là hạt ngọc Tín tâm, hoa nở phước thênh thang”. Trải qua hơn 2600 năm, truyền thống khất thực của ba đời chư Phật vẫn được gìn giữ và lưu truyền. Ngày

Chi tiết

Giữ gìn truyền thống Khất thực – phương tiện “Hoằng Pháp, độ sinh” của chư Tăng

“Mỗi tuần mỗi nhật bóng y vàng Khất thực gieo duyên độ thế gian Chiếc bánh gói xôi là hạt ngọc Tín tâm, hoa nở phước thênh thang”. Trải qua hơn 2600 năm, truyền thống khất thực của ba đời chư Phật vẫn được gìn giữ và lưu truyền. Ngày

Chi tiết

Phật tử chắp tay trang nghiêm đảnh lễ Tăng đoàn

“Một vị Tỳ-kheo đi xuất gia phải xác định được lý tưởng của mình là giải thoát. Muốn giải thoát thì vị Tỳ-kheo phải biết thiểu dục, biết viễn ly, biết đoạn giảm và thực hành Pháp. Người đó xứng đáng ôm bát đi khất thực, là đệ tử chân

Chi tiết

Rưng rưng khi được thấy những bước chân trần trong giá lạnh mùa đông

“Một vị Tỳ-kheo đi xuất gia phải xác định được lý tưởng của mình là giải thoát. Muốn giải thoát thì vị Tỳ-kheo phải biết thiểu dục, biết viễn ly, biết đoạn giảm và thực hành Pháp. Người đó xứng đáng ôm bát đi khất thực, là đệ tử chân

Chi tiết

Tăng đoàn trang nghiêm thành tịnh trì bình khất thực

“Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi Bình bát tùy duyên khắp chốn đi Vàng ngọc thế gian đâu phải quý Đắp được Cà-sa mới diệu kỳ”. Ngày 01/12/2019 (tức 06/11/Kỷ Hợi) trong ngày sinh hoạt của Clb Tuổi trẻ Ba Vàng lần thứ 24, gần 2000 bạn trẻ là

Chi tiết

Gần 2000 bạn trẻ hòa chung niềm hạnh phúc khi được sớt bát cúng dường chư Tăng

“Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi Bình bát tùy duyên khắp chốn đi Vàng ngọc thế gian đâu phải quý Đắp được Cà-sa mới diệu kỳ”. Ngày 01/12/2019 (tức 06/11/Kỷ Hợi) trong ngày sinh hoạt của Clb Tuổi trẻ Ba Vàng lần thứ 24, gần 2000 bạn trẻ là

Chi tiết

Link to map Back top top