Lễ Quy Y

Giới sư: Thầy Thích Trúc Bảo Tiến
Lễ Hằng Thuận

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đăng kí làm lễ tại nhà

Điền đầy đủ nội dung để đăng kí.
Tin Tức Sự Kiện Tại Chùa

Khất Thực Chùa Ba Vàng

Các Phật tử chuẩn bị những vật thwucj dâng lên cúng dường chư Tăng đi khất thực.

Sự kiện Đức Phật đản sinh là sự kiện trọng đại, hiếm có trên đời như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Chính vì vậy mà cứ đến tháng 4 âm lịch – khi những đóa sen nở rộ, mọi người cũng đã quen chúc tụng nhau “mùa Phật

Chi tiết

Chư Tăng Chùa Ba Vàng Thực Hành Hạnh Khất Thực Mùa Phật Đản

Sự kiện Đức Phật đản sinh là sự kiện trọng đại, hiếm có trên đời như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Chính vì vậy mà cứ đến tháng 4 âm lịch – khi những đóa sen nở rộ, mọi người cũng đã quen chúc tụng nhau “mùa Phật

Chi tiết

Khi được tự tay sớt vật thực vào bát chư Tăng, có những bạn khóa sinh còn cảm thấy run run và hồi hộp. Không chỉ cúng dường phần ẩm thực thanh tịnh, các bạn còn dâng lên đó cả sự ngưỡng mộ, cung kính, niềm hân hoan mà dường như cảm giác đó chưa một lần các bạn được trải qua.

Có thể nói rằng chiếc y Casa hoại sắc vàng và chiếc bình bát đã trở thành biểu tượng cho đức hạnh cao đẹp của chư Tăng trong tâm tưởng của các bạn khoá sinh trong chương trình “Hoa Tâm Cúng Dường” diễn ra vào ngày cuối cùng của KTMH

Chi tiết

“Hoa Tâm Cúng Dường” – Khất Thực Khóa Tu Mùa Hè 2018

Có thể nói rằng chiếc y Casa hoại sắc vàng và chiếc bình bát đã trở thành biểu tượng cho đức hạnh cao đẹp của chư Tăng trong tâm tưởng của các bạn khoá sinh trong chương trình “Hoa Tâm Cúng Dường” diễn ra vào ngày cuối cùng của KTMH

Chi tiết

“Bình bát, cơm ngàn nhà Thân chơi muôn dặm xa Mắt xanh xem người thế Mây trắng hỏi đường qua” Truyền thống trì bình khất thực của Phật giáo thể hiện nét đẹp văn hóa tôn giáo và mang những ý nghĩa tốt đẹp của Sa môn hạnh. Khất thực

Chi tiết

Bước Chân Người Khất Sĩ

“Bình bát, cơm ngàn nhà Thân chơi muôn dặm xa Mắt xanh xem người thế Mây trắng hỏi đường qua” Truyền thống trì bình khất thực của Phật giáo thể hiện nét đẹp văn hóa tôn giáo và mang những ý nghĩa tốt đẹp của Sa môn hạnh. Khất thực

Chi tiết

Link to map Back top top