Lễ Quy Y Tam Bảo

Giới sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh
Lễ Hằng Thuận

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đăng kí làm lễ tại nhà

Điền đầy đủ nội dung để đăng kí.
Tin Tức Sự Kiện Tại Chùa

Videos Nổi Bật

Pháp Âm

Phân biệt chính Pháp và tà Pháp

Phân biệt chính Pháp và tà Pháp

"Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy" - cho đi là nhận lại

“Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy” – cho đi là nhận lại

Tứ thần túc là gì?

Tứ thần túc là gì?

Vì sao bị lừa dối khi yêu?

Vì sao bị lừa dối khi yêu?

Phước báu hữu lậu và phước báu vô lậu

Phước báu hữu lậu và phước báu vô lậu

Ý nghĩa sâu xa của việc "đổi bát vàng lấy chân Kinh" trong phim Tây Du Ký

Ý nghĩa sâu xa của việc “đổi bát vàng lấy chân Kinh” trong phim Tây Du Ký

Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 ăn gì, cúng như thế nào để nhiều phước báu nhất?

Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 ăn gì, cúng như thế nào để nhiều phước báu nhất?

Bài học ý nghĩa đằng sau chuyện Đề Bà Đạt Đa hại Phật

Bài học ý nghĩa đằng sau chuyện Đề Bà Đạt Đa hại Phật

Đức Phật là bậc thầy của các nhà khoa học

Đức Phật là bậc Thầy của các nhà khoa học

Sự thật về cái chết

Sự thật về cái chết | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khất Thực Chùa Ba Vàng

Bé gái thành kính đặt vật phẩm vào bình bát của chư Ni

“Thầy đi khất thực, Thầy rất cảm động, nhất là những cháu bé 5 tuổi, 7 tuổi quỳ xuống dâng vật phẩm sớt bát chúng Tăng. Thầy cảm nhận được tâm hạnh phúc của các cháu. Những cháu bé này, khi còn nhỏ đã được cha mẹ gieo duyên cho

Chi tiết

Trẻ nhỏ biết xả thí, sớt bát cúng dường chư Tăng – quả phước thù thắng cho hôm nay và mai sau

“Thầy đi khất thực, Thầy rất cảm động, nhất là những cháu bé 5 tuổi, 7 tuổi quỳ xuống dâng vật phẩm sớt bát chúng Tăng. Thầy cảm nhận được tâm hạnh phúc của các cháu. Những cháu bé này, khi còn nhỏ đã được cha mẹ gieo duyên cho

Chi tiết

Các bạn trẻ thành kính dâng hoa và vật thực cúng dường lên Sư Phụ cùng chư Tăng

Một thân, một bát, một cà sa Khất thực hoá duyên cõi ta bà Phạm hạnh nhiếp tâm, cầu giải thoát Nối truyền chánh Pháp Đạo Thích Ca. Nhằm tiếp nối những giá trị cao đẹp và giữ gìn truyền thống khất thực của ba đời chư Phật, cũng như

Chi tiết

Sớt bát cúng dường chư Tăng ngày mưa – CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng gieo trồng hạt giống phúc lành

Một thân, một bát, một cà sa Khất thực hoá duyên cõi ta bà Phạm hạnh nhiếp tâm, cầu giải thoát Nối truyền chánh Pháp Đạo Thích Ca. Nhằm tiếp nối những giá trị cao đẹp và giữ gìn truyền thống khất thực của ba đời chư Phật, cũng như

Chi tiết

Cùng nhìn lại chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng báo đền ân Tổ quốc của các Phật tử CLB Cúc Vàng

Vậy là chương trình đặt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng hồi hướng phúc báu báo đền ân Quốc gia trong Tứ trọng ân đã kết thúc trong niềm hỷ lạc của rất nhiều Phật tử CLB Cúc Vàng. Trong

Chi tiết

Cùng nhìn lại chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng báo đền ân Tổ quốc của các Phật tử CLB Cúc Vàng

Vậy là chương trình đặt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng hồi hướng phúc báu báo đền ân Quốc gia trong Tứ trọng ân đã kết thúc trong niềm hỷ lạc của rất nhiều Phật tử CLB Cúc Vàng. Trong

Chi tiết

Link to map Back top top