Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Ba Vàng Tu Học Bát Quan Trai Giới Ngày 08/06/Kỷ Hợi

Mùng 8 âm lịch đã trở thành ngày tu tập Bát Quan Trai giới định kỳ hàng tháng tại chùa Ba Vàng. Phật tử khi về chùa không chỉ được thọ nhận giới luật để hành trì mà còn được nghe Pháp để tăng trưởng công đức, lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học Phật Pháp.

Hàng ngàn Phật tử về chùa tu học Bát quan trai giới

Hàng ngàn Phật tử về chùa tu học Bát quan trai giới

Sáng ngày 10/7/2019 (tức ngày mùng 08/06 Âm lịch) vừa qua, hàng ngàn nhân dân Phật tử đã vân tập về chùa để tham dự ngày tu tập Bát Quan Trai.

Ngày Tu Tập Bát Quan Trai Giới

Sau thời lãnh thọ bát quan trai giới từ Đại đức Giới Sư, buổi chiều, toàn thể đại chúng đã thực hành tọa thiền theo sự hướng dẫn của quý Thầy, cùng đi tìm sự an định từ thân và tâm. Mặc dù đang trong mùa an cư kiết hạ, việc tu tập cũng như Phật sự rất nhiều nhưng với sự quan tâm đặc biệt dành cho hàng đệ tử của mình, sau thời khóa tọa thiền, Sư phụ quang lâm, từ bi ban bố cho đại chúng một thời Pháp nhũ vô cùng ý nghĩa có tựa đề: “Nếu Đôi Mắt Ngươi Làm Hại Ngươi, Hãy Móc Nó Đi” – Kinh Pháp Cú.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ban bố thời Pháp nhũ quý giá cho hàng Phật tử trong ngày tu Bát Quan Trai giới

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ban bố thời Pháp nhũ quý giá cho hàng Phật tử trong ngày tu Bát Quan Trai giới

Theo lời giảng của Sư Phụ, đại chúng được hiểu thêm về sự nỗ lực, tinh tấn trong thực hành Pháp, phải thật cố gắng tu tập vượt lên chính mình mới có thể đạt được những thành quả tốt đẹp và mang lại lợi ích cho số đông. Như vị Tỳ kheo Maha Pala, với chí nguyện dũng mãnh xuất gia tầm sư, học đạo, cứu độ nhân sinh của Ngài đã cảm ứng đến nhân thiên. Bằng sự nỗ lực, Ngài đã buông bỏ các dục vọng tầm thường của thế gian, một lòng cầu đạo giác ngộ, giải thoát, hướng đến sự vắng lặng, tịch diệt, an vui.

Các Phật tử chăm chú lắng nghe và ghi lại những lời giảng từ Sư Phụ

Các Phật tử chăm chú lắng nghe và ghi lại những lời giảng từ Sư Phụ

Các em nhỏ rất trang nghiêm và cung kính tu học

Các em nhỏ rất trang nghiêm và cung kính tu học

Bài Pháp Nhũ Quý Giá Từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Qua câu chuyện về tiền thân của ngài Maha Pala và những lời giảng minh triết, thiết thực của Sư Phụ, đại chúng hiểu được rằng dù đã là bậc A la hán cũng không nằm ngoài nhân quả. Vậy nên đối với người đệ tử Phật khi tu tập không được quá nuông chiều, đắm chấp vào thân để mình bị tán tâm, dao động, dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Sư Phụ cũng chỉ dạy đại chúng phải biết ghê tởm tội lỗi, kiên quyết sửa đổi thân tâm, trau dồi và thực hành giới đức, quyết chí cầu đạo qua việc tu tập hòa hợp, tinh tấn nghe, tư duy và thực hành Pháp, làm lan tỏa những điều thiện lành đến nơi nơi.

Đại chúng hoan hỉ khi được Sư Phụ truyền trao cho những bài giảng để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật.

Đại chúng hoan hỉ khi được Sư Phụ truyền trao cho những bài giảng để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật.

Lễ Ra Mắt Hai Đạo Tràng Mới

Kết thúc buổi Pháp thoại, toàn thể đại chúng đã một lòng thành kính dâng lời phát nguyện sẽ học Pháp và thực hành Pháp, tin sâu nhân quả và ngày càng làm sung mãn ba tâm Cung kính – Vâng lời – Biết ơn mà Sư Phụ vẫn luôn hằng chỉ dạy. Bên cạnh đó, đại chúng cũng rất hoan hỷ khi được tham dự lễ ra mắt đạo tràng mới tại Hà Nội (đạo tràng Minh Long An Khánh, đạo tràng Minh Long Cổ Nhuế và đạo tràng gồm các Phật tử đến từ Thanh Hóa đã được Sư Phụ đặt tên là Trúc Thiện.

Lễ ra mắt hai đạo tràng mới

Lễ ra mắt hai đạo tràng mới

Mong rằng dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ, các đạo tràng sẽ cùng nhau tu học tinh tấn, thường hằng khởi tâm cầu sự thăng tiến nơi nội tâm, nhất tâm nương tựa Tam Bảo tu hành, dìu dắt nhau trên con đường tu tập giác ngộ, giải thoát.

Bình Luận
Link to map Back top top