Lễ Quy Y Tam Bảo Cho Các Bạn Trẻ Tham Dự Khóa Tu Mùa Hè 2016

Sáng ngày 20/6/2016, sau gần 7 ngày tu học Phật pháp qua lời giảng dạy của quý Thầy chùa Ba Vàng, với lòng tín kính các bạn trẻ đã phát nguyện trọn đời nương tựa vào Tam bảo, nguyện sẽ học theo lời Phật dạy.

Lễ quy y Tam Bảo.

Lễ quy y Tam Bảo.

Sau khi lễ Phật và tán Pháp, các bạn trẻ đồng quý gối trang nghiêm chắp tay trước ngực đối trước chư Tăng đọc ba lần lời phát nguyện nương tựa Tam Bảo. Nguyện từ giờ cho đến tận kiếp vị lai luôn luôn được sinh trong ngôi nhà Phật pháp, được gặp minh sư, được phụng sự Tam Bảo. Nguyện sẽ dùng Chính pháp làm ngọn đèn để soi lối cho mình và cho mọi chúng sinh thoát khỏi biển mê.

Các bạn trẻ chắp tay trang nghiêm dâng lời phát nguyện.

Các bạn trẻ chắp tay trang nghiêm dâng lời phát nguyện.

Các bạn trẻ quỳ gối xin phát nguyện trọn đời nương tựa vào Tam Bảo.

Các bạn trẻ quỳ gối xin phát nguyện trọn đời nương tựa vào Tam Bảo.

Sau đó đại diện chư Tăng, ĐĐ. Thích Trúc Bảo Việt đã có đôi lời sách tấn các bạn trẻ, mong các bạn sẽ đem sức lực “còn xuân” của mình để phục vụ cho Đạo Pháp và đất nước. Đặc biệt phải làm sao dẫn dắt ngày càng nhiều bạn trẻ hơn nữa sẽ biết đến Phật pháp để giáo lý của đức Phật ngày càng được lan tỏa và đạo đức ngày càng tăng trưởng, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Lễ quy y Tam Bảo là buổi lễ rất quan trọng đối với người sơ cơ nhập Đạo. Đó là pháp nương tựa, làm nền tảng cơ bản cho việc tiến tu Phật pháp cho hàng Phật tử sau này.

Đại Đức Thích Trúc Bảo Việt có đôi lời sách tấn các bạn trẻ.

Đại Đức Thích Trúc Bảo Việt có đôi lời sách tấn các bạn trẻ.

Lễ quy y Tam Bảo - nền tảng cơ bản cho việc tiến tu Phật Pháp.

Lễ quy y Tam Bảo – nền tảng cơ bản cho việc tiến tu Phật Pháp.

Bình Luận
Link to map Back top top