Phóng Sinh – Nét Đẹp Từ Bi Của Người Con Phật

Cứu Được Thân Mạng Chúng Sinh Thì Thành Tựu Được Tâm Nguyện Của Chư Phật

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật”.

Chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng phóng sinh tại vịnh Hạ Long.

Chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng phóng sinh tại vịnh Hạ Long.

Trên tinh thần đó, vào ngày 25/4/2019 (tức ngày 21/3/ Kỷ Hợi) chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức buổi phóng sinh tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước khi thả các con vật về với biển cả, chư Tăng đã tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho chúng giúp các con vật được kết duyên lành với Tam Bảo. Khi thực hiện việc phóng sinh, mọi người nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật từ đó khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, và tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Trường thọ, khỏe mạnh là điều mà chúng sinh ở bất cứ cảnh giới nào cũng đều mong cầu có được.

 

Trước khi phóng sinh các con vật, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho chúng, giúp các con vật được kết duyên lành với Tam Bảo.

Trước khi phóng sinh các con vật, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho chúng, giúp các con vật được kết duyên lành với Tam Bảo.

Chư Tăng chùa Ba Vàng phóng sinh chú cá nhỏ về với đại dương.

Chư Tăng chùa Ba Vàng phóng sinh chú cá nhỏ về với đại dương.

 

 

Phật tử chùa Ba Vàng hoan hy khi thực hành pháp phóng sinh.

Phật tử chùa Ba Vàng hoan hy khi thực hành pháp phóng sinh.

 

Phật tử chùa Ba Vàng hoan hỷ khi tham gia buổi lễ phóng sinh.

Phật tử chùa Ba Vàng hoan hỷ khi tham gia buổi lễ phóng sinh.

Có thể nói phóng sinh là một hành động nhân văn trong cuộc sống cũng như một nét đẹp Từ Bi của đạo Phật trong mắt các tôn giáo khác. Hy vọng rằng thông điệp của buổi lễ phóng sinh sẽ được lan truyền mạnh mẽ, góp phần đánh thức tâm thương yêu, quý trọng mạng sống muôn loài của tất cả mọi người.

Chư Tăng chùa Ba Vàng phóng sinh thả những con vật về với biển cả.

Chư Tăng chùa Ba Vàng phóng sinh thả những con vật về với biển cả.

Bình Luận
Link to map Back top top