Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tuyên đọc Thông điệp đại lễ Phật Đản 2020 của Đức Pháp Chủ GHPGVN

Nhằm khích lệ tinh thần tu tập và phụng sự của chư Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài trong mùa Phật Đản năm nay, Hòa Thượng Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN – Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã gửi bức thông điệp Phật Đản đến toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

>>> Đức Phật ra đời – niềm hạnh phúc của tất cả chúng sinh vạn loại!

Trong Chương trình Đại lễ Phật Đản chùa Ba Vàng diễn ra ngày 08/4 Canh Tý, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã cung tuyên thông điệp Phật Đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN cho toàn thể đại chúng cùng được lắng nghe.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top