Công tác chuẩn bị cuối cùng chào đón lễ Hội Hoa Cúc Chùa Ba Vàng 2020

Công tác chuẩn bị cuối cùng chào đón lễ Hội Hoa Cúc Chùa Ba Vàng 2020
Mời quý vị và các bạn cùng xem video.
Các bài nên xem:

Link to map Back top top