trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

VTC1: Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tham gia khóa học phổ biến kiến thức về Quốc phòng An ninh

04/4/2024

14 Lượt xem

Đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tham dự lớp học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh

Video tiếp theo