Phật tử chùa Ba Vàng học hạnh hiếu của đức Mục Kiền Liên sớt bát cúng dường chư Tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Trong kinh Vu Lan, Đức Phật dạy rằng:
“Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngỏ cúng dường chư Phật, chư Tăng.
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu”.
Bởi vậy, noi gương đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, ngày 08/7/Canh Tý (tức 26/8/2020), các Phật tử đang sinh hoạt và tu tập tại chùa Ba Vàng đã thành kính sớt bát cúng dường lên Sư Phụ cùng chư Tăng Ni nhân mùa Vu Lan. Đem công đức này để hồi hướng đến cửu huyền thất tổ quá vãng và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được thân an tâm lạc, vạn sự kiết tường, như ý, biết nương nơi Tam Bảo tu hành theo chính đạo.
Mong nguyện từ sự sớt bát cúng dường của các Phật tử, Pháp Phật được tuyên dương, chư Tăng thân tâm được an lạc, mạnh khoẻ để tu hành, cầu Thánh quả giải thoát, mang phúc lành tế độ cho khắp muôn loài chúng sinh.
Kính chúc quý Phật tử và gia đình một mùa Vu Lan ý nghĩa và tràn đầy công đức hiếu hạnh.
Dưới đây là hình ảnh Phật tử thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng tại chùa Ba Vàng:

Phật tử sớt bát cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng mùa Vu Lan báo hiếu

Phật tử sớt bát cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng mùa Vu Lan báo hiếu

Bạn trẻ chắp tay trang nghiêm trong buổi lễ sớt bát cúng dường chư Tăng

Bạn trẻ chắp tay trang nghiêm trong buổi lễ sớt bát cúng dường chư Tăng

Các Phật tử quỳ gối chắp tay trang nghiêm đón đợi Ni đoàn ôm bát khất thực

Các Phật tử quỳ gối chắp tay trang nghiêm đón đợi Ni đoàn ôm bát khất thực

Phật tử thành kính sớt bát cúng dường chư Ni

Phật tử thành kính sớt bát cúng dường chư Ni

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top