Chư Tăng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Vì Lợi Ích Chúng Sinh

Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình. Để trọn vẹn chí nguyện đó, chư Tăng đang thực hành những Pháp tu khổ hạnh đầu đà như thời Phật còn tại thế để cầu Thánh Quả theo lời dạy của Đấng Từ Phụ. Từ đây, tất cả chúng sinh được nương nhờ phúc báu tu tập của Tăng đoàn mà phát quảng đại tâm cầu chân hạnh phúc.

Phật tử cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chư Tăng Thực Hành Pháp Khất Thực Hồi Hướng Đến Nạn Cháy Rừng Amazon

Đã hơn một tháng trôi qua, cơn bão lửa vẫn không ngừng cháy tại khu rừng Amazon, làm mất đi môi trường sống của vô số loài động, thực vật. Lá phổi xanh của nhân loại có nguy cơ bị hủy hoại. Đức Phật có dạy rằng: “Cúng dường các bậc chân thật tu hành được vô lượng phước lành”.

Tăng đoàn ôm bình bát - trì bình khất thực trong rừng

Tăng đoàn ôm bình bát – trì bình khất thực trong rừng

Vâng theo lời Phật dạy, với sự cho phép của Sư Phụ, các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập tu Lục hòa đã thực hành sớt bát cúng dường chư Tăng tu tập trong rừng. Với công đức thù thắng này, chư Tăng cùng các Phật tử hồi hướng đến nạn cháy rừng Amazon và nghiệp chướng của chúng sinh được thuyên giảm, tiêu trừ. Đây là những việc làm cao đẹp, thiện lành vì lợi ích của mình và cho tất cả chúng sinh.

Chư Tăng Tu Tập Trong Rừng Thực Hành Pháp Của Phật Mang Lợi Ích Đến Với Chúng Sinh

“Vui trong tham dục, vui ấy khổ
Khổ trong tu hành, khổ ấy vui”

Chư Tăng Chùa Ba Vàng tu tập trong rừng

Chư Tăng Chùa Ba Vàng tu tập trong rừng

Với thanh quy nghiêm ngặt, Sư Phụ và chư Tăng đang thực hành hạnh thiểu dục tri túc với các pháp đầu đà khổ hạnh. Hình ảnh bóng huỳnh y thấp thoáng trong tán lá rừng, những bước chân trần tự tại, tay ôm bình bát khất thực ngày một bữa, nằm ngủ dưới gốc cây đã không còn xa lạ với những người Phật tử tại chùa. Để thực hành được những pháp cao quý như vậy, có lẽ ít người hiểu được nỗi gian truân, vất vả của Tăng đoàn khi ngày đêm phải chiến đấu với chính mình để thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, mang lợi ích đến với chúng sinh. Bất kể thời tiết nắng nóng hay mưa rét, bão bùng, sấm vang, chớp giật, mặc rắn rết, muỗi mòng, địa thế núi rừng hiểm trở, cheo leo, chẳng ai sợ gian nan, nguy hiểm mà thối chí, từ bỏ con đường tìm cầu chân lý.

Đôi chân trần bước đi tự tại trong rừng

Đôi chân trần bước đi tự tại trong rừng

Chư Tăng vẫn ngày đêm miên mật thực hành Pháp của Phật. Đó là cắt ái, ly tham, là cho mình vừa đủ, vượt qua dục lạc tầm thường của thế gian để tìm nguồn an vui đích thực. Như lời Đức Như Lai chỉ dạy “Chân thật thực hành Pháp, được trí tuệ vô biên”. Từ đó, quý Thầy đã gây dựng, nhân rộng và truyền trao những ngọn đuốc trí tuệ cho hàng hậu học. Giúp họ hiểu được nỗi khổ của kiếp nhân sinh mà phát tâm tu hành cầu giác ngộ, giải thoát.

Khi các Phật tử được nhìn thấy những bước chân chai sạn, nứt nẻ bởi sỏi đá núi rừng; những tấm huỳnh y với nhiều miếng vá của chư Tăng, có lẽ không ai có thể kìm nén được niềm xúc động và sự cảm phục của mình.

Phật tử chắp tay trang nghiêm thành kính Tăng đoàn

Phật tử chắp tay trang nghiêm thành kính Tăng đoàn

Ở cuộc sống đời thường nóng hay lạnh, thiếu thốn một chút đã có thể làm nhiều người khó chịu. Vậy mà ở đây, tuy thời tiết và điều kiện tu tập khắc nghiệt như thế, nhưng quý Thầy vẫn rất hoan hỷ và tinh cần thực hành Pháp. Khu rừng thiền tĩnh lặng với cảm xúc của bao người. Cảm nhận được sự cao quý trong tu tập đó, các Phật tử thành kính nương vào oai lực của Tam Bảo để hồi hướng cho nạn cháy rừng Amazon sớm được dập tắt. Qua việc làm thiết thực này, nguyện rằng môi trường sống nơi đất rừng nguyên sinh sớm có thể hồi sinh.

Trí Giác Hiếu 

Bình Luận
Link to map Back top top