trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Lợi ích của 13 Pháp tu khổ hạnh đầu đà

31/8/2019

Chia sẻ :

Để đạt được thành tựu trên con đường cầu đạo Vô thượng Bồ đề, phải là con đường trung đạo, không khổ hạnh thái quá mà cũng chẳng hưởng thụ thái quá.

31/8/2019

Chia sẻ :

Theo lịch tu học thường kỳ, ngày 29/8/2019 (nhằm ngày 29/7/Kỷ Hợi), toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng bài số 177 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp với tựa đề “Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì không?” Qua lời giảng của Sư Phụ, đại chúng đã được hiểu thêm về tượng đài chí nguyện cao cả của những người tu sĩ áo vàng chân chính.

Đại Tăng chùa Ba Vàng

Đại Tăng chùa Ba Vàng

Nguồn gốc Pháp hạnh đầu đà (Pháp tu khổ hạnh) trong đạo Phật

Khi Thái Tử Tất Đạt Đa (người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) khi đi qua bốn cửa thành, thấy rõ bốn sự thật của cuộc đời, Ngài đã phát tâm dũng mãnh, dứt bỏ tất cả để xuất gia, tầm sư học đạo với mục đích cứu khổ muôn loài. Ngài đã thực tập tất cả các pháp tu khổ hạnh theo quan điểm tu tập lúc bấy giờ. Cuối cùng, Ngài giác ngộ ra rằng: “Khổ hạnh cực đoan không đem lại lợi ích gì. Đó là hành thân hoại thể, không mang lại sự giác ngộ, giải thoát nơi tâm. Để đạt được thành tựu trên con đường cầu đạo Vô thượng Bồ đề, phải là con đường trung đạo, không khổ hạnh thái quá mà cũng chẳng hưởng thụ thái quá”. Từ đó, Đức Phật đã hướng dẫn Tăng đoàn thực hành 13 hạnh đầu đà: “1. Mặc y phấn tảo - 2. Chỉ mặc 3 y - 3. Phải khất thực để sống - 4. Khất thực theo thứ lớp - 5. Ngồi ăn 1 lần - 6. Ăn bằng bình bát - 7. Không để dành đồ ăn - 8. Sống ở trong rừng - 9. Ở dưới gốc cây - 10. Ở ngoài trời - 11. Ở nghĩa địa - 12. Nghỉ ở đâu cũng được - 13. Không nằm ngủ”. Ai thực hành được 13 hạnh này thì Đức Phật khen ngợi, tán thán vì những lợi ích chân thực của nó. Con đường tu tập của những hành giả muốn thành tựu rốt ráo không thể không thực hành các pháp khổ hạnh này.

Tăng đoàn chùa Ba Vàng trì bình khất thực

Tăng đoàn chùa Ba Vàng trì bình khất thực

Lợi ích khi thực hành khổ hạnh đầu đà?

“Vui trong tham dục, vui ấy khổ
Khổ trong tu hành, khổ ấy vui”

Một người tại gia tuy có thọ hưởng nhưng không đắm say dục lạc mà tinh tấn thực hành tuần tự, thứ lớp các pháp thì mới có sự chứng đắc được. Thứ tự đó là: đức tin, trì giới, nghe pháp, bố thí, thiền định, thiền tuệ. Đó thực sự là những pháp không dễ làm. Bởi người đời mấy ai sống trong dục lạc mà không đắm say, ô nhiễm? Trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp có đoạn: “…Tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo, đạt đạo rất nhiều là khác. Nhưng một vị Sa môn, một Tỳ kheo thọ 13 Pháp Đầu Đà là đã gần kề bên Niết bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh không kể xiết nữa...”
Bởi người hành giả khi thực hành các hạnh đầu đà này sẽ đạt được những đức tính cao thượng, siêu việt.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thiền định trong rừng

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thiền định trong rừng

Đó là hạnh kiểm thuần khiết; thực hành hoàn thiện hạnh kiểm; bảo vệ thân khẩu; tâm trong sạch; bám chặt được sự tinh tấn; dứt trừ lo sợ; dứt trừ ngã kiến; dứt trừ kết oán; trú vững trong tâm từ; nhận lãnh vật thực sao cũng được; có tâm thương tưởng, bình đẳng và tôn trọng tất cả mọi người; biết tiết độ trong vật thực; hằng tỉnh thức; không lưu luyến chỗ ở; trú chỗ nào cũng an lạc; người ghét điều ác; mến thích nơi thanh vắng; không dễ duôi, buông xuôi. Hơn nữa, để thực hành được các hạnh này phải đủ đức tính từ đức tin, tâm tàm quý, người mạnh khỏe, có trí tuệ,... mới xứng đáng để thọ trì 13 pháp này. “Chính sự lợi ích cho chúng sinh, nêu gương cho chúng sinh thì một trăm cư sĩ đạt đạo, ngàn cư sĩ đạt đạo cũng không bằng một Tỳ kheo hành mười ba pháp đầu đà đắc đạo”.

Sự cao quý của Pháp hạnh đầu đà

“...Pháp đầu đà là nơi nương tựa, sinh trưởng của mọi thiện pháp. Pháp này rửa sạch trần cấu, ác uế, thiêu hủy phiền não. Nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó ví như thuốc đối trị tất cả tâm bệnh của con người, cho mọi người nếm thưởng nước cam lồ bất tử. Là ruộng phước cho chư Thiên và loài người, thành tựu ba cõi người, Trời và Niết bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà cũng là chỗ nương tựa, thoát khỏi mọi sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết,...”

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi giảng Pháp

Người cư sĩ mà đắc được đạo quả là do nhiều kiếp họ đã thực hành hạnh đầu đà nên trong tâm họ ít nhiều đã thành tựu những phẩm chất cao đẹp. Vì vậy, chỉ nhờ nghe và thực hành pháp mà họ thành tựu đạo quả. Người tại gia hay xuất gia khi đã thọ pháp đầu đà thì họ kiểm tâm rất dễ. Bởi tâm họ rất trong sạch, ít ham muốn, vắng lặng nên dễ nhận ra và điều phục tâm mình. Thành tựu pháp khổ hạnh đầu đà là thành tựu nhân cách và những trạng thái tâm cao thượng.

Phật tử chăm chú lắng nghe những lời Pháp thoại của Sư Phụ

Phật tử chăm chú lắng nghe những lời Pháp thoại của Sư Phụ

Những ai có thể thực hành pháp này?

Qua lời giảng của Sư Phụ, đại chúng nhận thức rõ lợi ích, đức tính, công năng của 13 pháp đầu đà rất cao thượng và phong phú. Người có tâm ganh tị, giả dối, tham muốn thấp hèn, chỉ nghĩ đến miệng và bụng, ham lợi lộc, cầu danh, ham vinh dự không thể đủ đức tính để thực hành các pháp này. Đây là những người thiếu phước, thấp kém, nghiệp chướng nặng nề nên không thể thọ được. Thành tựu được hạnh đầu đà không phải dễ, bởi muốn tiến tu và chứng đắc thì phải là người có đầy đủ phước duyên. Muốn thành Thánh, thành Phật cũng đều phải đi qua con đường tu tập hạnh đầu đà này. Ví như Ngài Đại Ca Diếp thời Đức Phật còn tại thế hay Phật Hoàng Trần Nhân Tông được tôn xưng là Hương Vân Đại Đầu Đà đã rất tinh tấn và thành tựu các pháp này. Đây là sự cần thiết, quan trọng cho những ai chân thật thực hành pháp. Đó là khổ hạnh nhưng không khổ hạnh cực đoan, giúp hành giả biết thiểu dục, tri túc trong tu tập.

Chư Tăng Chùa Ba Vàng đang ứng dụng lời Phật dạy trong tu tập cầu đạo giải thoát

Theo sự chỉ dạy của Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật tu tập theo pháp khổ hạnh đầu đà. Từ đó, cầu Thánh quả làm lợi ích cho Nhân Thiên. Chư Tăng quyết chí tu tập, khổ luyện, rèn sửa nghiêm thân tâm để chiến thắng cám dỗ, dục vọng; để đạt được tự tại của an vui, giải thoát. Bóng huỳnh y giải thoát, chân trần thong dong, tay ôm bình bát khất thực nuôi thân, ngủ trong rừng dưới gốc cây với hạnh thiểu dục tri túc.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập cầu đạo giải thoát

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập cầu đạo giải thoát

Như lời Sư Phụ chỉ dạy, việc giữ gìn mạng mạch Phật pháp là sứ mạng của chư Tăng. Tăng chúng hưng thịnh hoặc thoái trào thì Phật pháp cũng theo đó mà được tuyên dương hay lụi bại. Chùa to lớn mà không có sự tu tập của chư Tăng thì chúng sinh không được mấy lợi ích. Do vậy, chân thật tu tập trước để độ mình, sau độ chúng sinh. Đó cũng chính là cách duy nhất để giữ gìn, tuyên dương, làm cho Chính pháp được trường tồn, còn mãi trên thế gian. Phải thực hành Pháp của Phật mới thấy điều đó thực sự quý giá. Cổ nhân đã coi danh lợi như giẻ rách, vinh hoa phú quý cũng là đồ bỏ đi. Cho nên phải noi gương các Ngài thực hành các điều cao quý đó. Theo Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ai cũng đều phải có chí nguyện bền vững, có tâm đạo trường viễn và chịu đựng được gian khổ để đạt thành tựu trên con đường cầu đạo giác ngộ, giải thoát.

Trí Giác Hiếu

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Hướng dẫn quy y Tam Bảo trực tiếp và trực tuyến tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 21/01/2022

Quy y Tam Bảo là nghi lễ trong đạo Phật, là xuất phát điểm của tất cả các Phật tử khi bắt đầu tu học Phật Pháp. Sau khi quy y, chúng ta chính thức trở thành người đệ tử Phật, được quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng

Bài viết 🞄 21/01/2022

Quy y Tam Bảo là nghi lễ trong đạo Phật, là xuất phát điểm của tất cả các Phật tử khi bắt đầu tu học Phật Pháp. Sau khi quy y, chúng ta chính thức trở thành người đệ tử Phật, được quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?