trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

13 Pháp hạnh đầu đà: Những lợi ích tối thượng giúp cho hành giả tu tập

Nếu như chư Tăng thực hành hạnh đầu đà thì chính Pháp được trụ lâu dài ở thế gian và các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán sẽ xuất hiện”...

31/8/2019

-
aa
+

Pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần. Đức Phật dạy rằng: “Pháp đầu đà thành tựu ba cõi: Người, trời và Niết Bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà hằng nuôi dưỡng, bảo vệ chúng sinh, là ruộng phước cho chư Thiên và loài người. Nếu như chư Tăng thực hành hạnh đầu đà thì chính Pháp được trụ lâu dài ở thế gian và các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán sẽ xuất hiện”.

Vậy những lợi ích tối thượng mà Pháp tu đầu đà khổ hạnh mang lại cho hành giả tu tập là gì? Kính mời quý vị cùng đón đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu và tán thán hạnh đầu đà cao quý.

Nguồn gốc của Pháp hạnh đầu đà trong đạo Phật

Khi Thái Tử Tất Đạt Đa (sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) đi qua bốn cửa thành, thấy rõ bốn sự thật của cuộc đời: Sinh, già, bệnh, chết thì Ngài đã giác ngộ và phát tâm dũng mãnh dứt bỏ cung thành điện ngọc, vợ đẹp, con yêu, trút bỏ áo Hoàng bào của một vị Thái tử để mặc lên chiếc áo của một vị tu sĩ và bắt đầu cuộc hành trình đi tầm sư học đạo.

Năm năm tầm sư học đạo, sáu năm khổ hạnh rừng già, Ngài đã thực tập tất cả các phương pháp tu khổ hạnh theo quan điểm tu tập lúc bấy giờ: Hành thân hoại thể, phơi nắng, phơi sương, ngày ăn một hạt đỗ hoặc một hạt mè, có khi nhịn đói,... Và khi ấy Ngài đã đạt tới khổ hạnh bậc nhất thời bấy giờ.

Bởi quan niệm lúc bấy giờ là phải thật khổ thì mới đắc đạo. Và Ngài đã tinh tấn tu hành khổ hạnh đến đỉnh điểm, không ai hơn được nhưng cuối cùng thân thể Ngài tiều tụy, thậm chí là suýt chết.

Đức Thế Tôn tinh tấn khổ hạnh đến mức thân thể tiều tụy

Đức Thế Tôn tinh tấn khổ hạnh đến mức thân thể tiều tụy

Lúc ấy, Ngài giác ngộ ra rằng, tu khổ hạnh cực đoan không đem lại lợi ích. Vì thế, Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh cực đoan và quay trở về tu tập theo con đường trung đạo, tức là nuôi dưỡng thân này có đủ sức khỏe để hành các Pháp. Cuối cùng, Ngài thành tựu đạo quả nhờ Pháp tu trung đạo này. Từ đó, Đức Phật đã hướng dẫn Tăng đoàn thực hành 13 hạnh đầu đà.

1. Mặc y phấn tảo: Đây là loại y được làm từ những miếng vải vụn, rách, không dùng đến được lấy từ nghĩa địa, bệnh viện, ở ngoài đường hay ở rừng,…Sau đó được giặt sạch và vá lại thành y để mặc.

Vị hành giả tu tập không nhận sự cúng dường y áo của thí chủ mà đi nhặt những vải này. Cho nên không bị lệ thuộc vào thí chủ.

2. Chỉ mặc ba y: Vị tu sĩ tu hạnh đầu đà chỉ có ba y, bao gồm: thượng y, trung y và hạ y. Chư Tăng dùng y đó đến khi rách, thậm chí là không còn chỗ vá mới được may mới.

3. Phải khất thực để sống: Ở hạnh này, chư Tăng tu hành hạnh đầu đà mang bình bát đi khất thực để nuôi sống bản thân mình. Chư Tăng không đợi tín chủ mời đến nhà để cúng mà phải mang bình bát khất thực.

4. Khất thực theo thứ lớp: Đây là việc đi khất thực theo từng nhà, không vì chọn gia chủ giàu sang mà bỏ những gia đình nghèo khổ, không tới nơi có nhiều đồ ăn ngon mà phải khất thực tuần tự. Đó là một hạnh của người tu hành Pháp đầu đà.

5. Ngồi ăn một lần: Đó là khi ăn, nếu đã đứng dậy thì vị tu sĩ đó không ăn nữa, có người đến cúng thêm cũng sẽ không ăn.

6. Ăn bằng bình bát

7. Không để dành đồ ăn: Vị hành giả khi thọ thực không để dành đồ ăn còn dư (hoặc đồ tín chủ cúng dường) cho ngày hôm sau.

8. Sống ở trong rừng

9. Ở dưới gốc cây

10. Ở ngoài trời

11. Ở nghĩa địa

12. Nghỉ ở đâu cũng được: Tu sĩ tu hành hạnh đầu đà không chọn chỗ nghỉ, mà tùy thuận nghỉ ở đống rơm, gốc cây,...

13. Không nằm ngủ

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn vượt mọi nghịch cảnh để tu hành hạnh đầu đà

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn vượt mọi nghịch cảnh để tu hành hạnh đầu đà

Người nào thực hành được 13 hạnh này thì Đức Phật khen ngợi, tán thán vì những lợi ích thù thắng mà Pháp hạnh đầu đà mang lại cho người chân thật thực hành. Con đường tu tập của những hành giả muốn thành tựu rốt ráo không thể không thực hành các Pháp khổ hạnh này. Và giữ gìn Pháp hạnh đầu đà chính là giữ gìn mạng mạch Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian, khiến chúng sinh được ân hưởng phước lành thù thắng trong nhiều đời nhiều kiếp.

Lợi ích thù thắng của 13 Pháp hạnh đầu đà mang lại cho người hành trì

#1 Phát khởi và tăng trưởng 28 đức tính siêu việt

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 177: “Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì”, Đại Đức Na Tiên có nói về công năng diệu dụng của 13 Pháp đầu đà, một vị Tỳ Kheo mà thọ 13 Pháp đầu đà thì gần kề bên Niết bàn (tức là thoát khỏi đau khổ ràng buộc của luân hồi sinh tử). Hơn nữa là mang lại lợi ích cho chúng sinh không thể kể siết.

Chính vì thế mà Ngài nhấn mạnh 100 cư sĩ đạt đạo, 1000 cư sĩ đạt đạo cũng không thể bằng một vị Tỳ kheo hành 13 Pháp Đầu Đà mà đắc đạo.

Tài sản của chư Tăng chỉ có ba y, một bình bát duy nhất để khất thực gieo duyên cứu độ chúng sinh.

Tài sản của chư Tăng chỉ có ba y, một bình bát duy nhất để khất thực gieo duyên cứu độ chúng sinh.

Trong đó có 28 đức tính cao thượng siêu việt của 13 Pháp đầu đà khổ hạnh đó là:

1. Nuôi mạng trong sạch: Người tu hạnh đầu đà là người nuôi mạng sống của mình trong sạch không phải phiền đến ai.

2. An lạc quả, hạnh phúc quả: Sẽ đạt được quả an lạc và hạnh phúc

3. Sống đời vô tội: Người ấy sẽ không tạo tội lỗi gì cả

4. Giảm nỗi khổ cho người khác

5. Không sợ hãi

6. Không tổn hại ai

7. Lộ trình tiến hóa đi lên

8. Xa lìa điệu bộ hợm hĩnh khoe khoang, người ấy không bao giờ khoe khoang, không bao giờ kiêu mạn với ai cả

9. Xa lìa sự say mê

10. Hộ trì giữ gìn mình

11. Mọi người thương tưởng

12. Giáo hóa mình

13. Buông dao, buông trượng không bao giờ phải đấu tranh ác hại ai.

14. Rèn luyện sự thu thúc

15. Thực hành đúng đắn thuận lợi mục tiêu của mình

16. Làm cho mình được vắng lặng

17. Làm cho mình thoát khỏi phiền não

18. Dứt trừ sự luyến ái

19. Giảm trừ sự sân hận

20. Tháo gỡ si mê

21. Tiêu diệt ngã chấp, tiêu diệt ngã chấp ấy, cho nên chính nhờ tiêu diệt ngã chấp này mới dễ dàng đạt đạo.

22. Cắt đứt tư duy xấu xa, người thực hành Pháp Đầu Đà, tâm họ rất là lành thiện không có những tư duy xấu ác

23. Vượt hoài nghi

24. Trừ lười biếng

25. Tương tư không có chỗ nương

26. Hành được nhẫn lại, 13 Pháp Đầu Đà thì quá là nhẫn lại rồi, thực hành được 13 Pháp đấy là nhẫn lại lắm

27. Đức tính độ lượng vô giới hạn, tâm mình rộng mở vô giới hạn

28. Diệt tận khổ đau

Nếu không có 28 đức tính như thế thì có thể là 18 đức tính sau đây:

1. Hạnh kiểm thuần khiết

2. Thực hành hoàn thiện hạnh kiểm

3. Giữ gìn bảo vệ thân khẩu

4. Tâm được trong sạch

5. Bám chặt được sự tinh tấn không dời sự tinh tấn, người đã hành được hạnh Đầu Đà thì người ấy luôn luôn tinh tấn

6. Dứt trừ lo sợ

7. Dứt trừ ngã kiến

8. Dứt trừ kết oán

9. Trú vững trong tâm từ bi

10. Nhận lãnh vật thực ra sao cũng được

11. Có tâm thương tưởng bình đẳng và tôn trọng tất cả mọi người

12. Biết tiết độ trong vật thực

13. Hằng thức tỉnh

14. Không lưu luyến chỗ ở

15. Trú chỗ nào cũng an lạc

16. Ghét bỏ điều ác

17. Mến thích ở nơi thanh vắng

18. Không dễ buông xuôi

#2 Sinh ra nhiều thiện Pháp thù thắng

13 Pháp đầu đà này trước hết được ví như đất vì đất là nơi nương tựa của mọi loài, Pháp đầu đà là nơi nương tựa sinh trưởng của mọi thiện Pháp và thực hành Pháp đầu đà sinh ra rất nhiều thiện Pháp.

13 Pháp đầu đà cũng được ví như nước bởi nước rửa sạch mọi bụi bặm dơ dáy, Pháp đầu đà rửa sạch trần cấu, uế ác. Và còn được ví như lửa đốt cháy mọi vật bởi Pháp đầu đà thiêu đốt phiền não, thiêu hủy các phiền não.

Chư Tăng chùa Ba Vàng nhập rừng chuyên tu, miên mật thực hành hạnh đầu đà

Chư Tăng chùa Ba Vàng nhập rừng chuyên tu, miên mật thực hành hạnh đầu đà

Bên cạnh đó, Pháp đầu đà ví như gió thổi bay đi tất cả mọi khí mọi mùi, thổi đi tất tất cả khí vị trần gian dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó được ví như thuốc để chữa bệnh, Pháp đầu đà đối trị tất cả tâm bệnh của tất cả con người.

Nó ví như nước trường sinh, Pháp đầu đà cho mọi người thưởng nếm nước cam lồ bất tử. Ngoài ra, Pháp đầu đà còn làm thành tựu cho tư cách, là nơi thương yêu của mọi người, là nơi không có tội lỗi, là nơi viên mãn đức tính lành, là nơi của những trạng thái tâm cao thượng dứt trừ ưu sầu nóng nảy rối ren, chặn đường của sự tái sinh luân hồi, như nước tưới thấm mầm cây, như lửa để nấu nướng đồ ăn, như là hầm tài sản của mọi người, như được thân cận bạn lành, người dũng cảm. Pháp hành đầu đà như người hầu hạ mong được quan tước, nơi dạy học trò học nghệ, tài nghệ, như cái kính để soi mặt.

Vì thế mà Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngay khi xuất gia liền thọ 13 Pháp đầu đà. Một ông vua sống trên nhung lụa, đứng đầu muôn dân mà khi xuất gia lại thọ khổ hạnh đầu đà thì đó phải là Pháp đặc biệt, tối thắng.

Đặc biệt, những ai thọ Pháp đầu đà thì rất dễ kiểm tâm. Ví như chúng ta có mấy chục bộ quần áo, khốn khổ vì nó; nhưng người tu Pháp đầu đà thì chỉ có ba y cho nên các Ngài kiểm tâm rất dễ, không tham đắm nhiều và hễ khởi lên ham muốn thì dễ dàng nhận diện ra tâm bất thiện đó của mình.

Những ai có thể thực hành Pháp hạnh đầu đà?

Những người thực hành được Pháp hạnh đầu đà thì trước tiên người ấy phải có đức tin lớn.

Thứ hai phải có tâm tàm quý (tức là hổ thẹn).

Thứ ba là người phải mạnh khỏe, ít bệnh tật.

Thứ tư người phải thuần thục trong việc tìm kiếm chân lợi ích (tức là tìm kiếm chân lý).

Thứ năm là người có nhiệt tình và chín chắn.

Thứ sáu phải là người có trí tuệ.

Thứ bảy là ham thích học hỏi và có kiến thức.

Thứ tám là người thọ trì kiên định.

Thứ chín là ít tìm lỗi của người khác.

Thứ mười là người này luôn luôn an trú tâm mình trong tâm từ bi.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tu tập thiền định trong rừng thiền để dứt trừ phiền não, mong cầu thành tựu giải thoát

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tu tập thiền định trong rừng thiền để dứt trừ phiền não, mong cầu thành tựu giải thoát

Bên cạnh đó, có những cư sĩ tại gia sống đời ngũ dục mà tu tập đắc đạo quả hay dễ dàng thực hành hạnh đầu đà, chính là do nhiều kiếp về trước họ tu hạnh đầu đà. Chính nhờ có tu hành đầu đà rồi nên trong tâm họ đã thành tựu ít nhiều những phẩm chất cao đẹp, họ không tham lam, ích kỷ, không đắm nhiễm vào ngũ dục nên kiếp này họ không cần phải thọ đầu đà nữa, chỉ nhờ nghe Pháp thực hành Pháp mà họ có thể đắc được đạo quả, họ chỉ tiếp tục làm lại công việc trước đây thành tựu các công đoạn đang còn dang dở mà thôi.

Bất kể những ai kiếp này mà họ thành tựu được một điều gì đó lớn lao thì phải biết rằng, không phải một kiếp này đâu mà họ đã tu dưỡng rèn luyện trong rất nhiều kiếp về trước.

Chư Tăng Chùa Ba Vàng miên mật thực hành Pháp hạnh đầu đà cao quý

Theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật tu tập theo Pháp khổ hạnh đầu đà để cầu Thánh quả làm lợi ích cho nhân Thiên và loài người.

Chư Tăng quyết chí tu tập, khổ luyện, rèn sửa nghiêm thân tâm để chiến thắng cám dỗ, dục vọng; để đạt được tự tại của an vui, giải thoát. Chư Tăng ăn ngày một bữa, chỉ mặc ba y, đến khi rách thì vá chằng, vá đụp. Có những quý Thầy mặc bộ y từ bốn đến năm năm nhưng chưa hề thay hay vá. Tăng chúng không giữ tiền bạc hay của riêng, chỉ trừ chức sự phải cầm để lo việc cho đại chúng. Những bóng huỳnh y giải thoát ấy đang hàng ngày thực hành sứ mệnh gìn giữ mạng mạch Phật Pháp, chân trần thong dong, tay ôm bình bát khất thực nuôi thân, ngủ trong rừng dưới gốc cây với hạnh thiểu dục tri túc.

Tại rừng thiền chùa Ba Vàng, chư Tăng sống thiểu dục tri túc, gần gũi với thiên nhiên.

Tại rừng thiền chùa Ba Vàng, chư Tăng sống thiểu dục tri túc, gần gũi với thiên nhiên.

Qua đây, chúng ta thấy việc chân thật tu tập Pháp hạnh đầu đà, trước để độ mình, sau độ chúng sinh chính là cách duy nhất để giữ gìn, tuyên dương, làm cho chính Pháp được trường tồn, còn mãi trên thế gian.

Phải thực hành Pháp của Phật mới thấy điều đó thực sự quý giá. Cổ nhân đã coi danh lợi như giẻ rách, vinh hoa phú quý cũng là đồ bỏ đi. Cho nên, phải noi gương các Ngài thực hành các điều cao quý đó. Ai cũng đều phải có chí nguyện bền vững, có tâm đạo trường viễn và chịu đựng được gian khổ để đạt thành tựu trên con đường cầu đạo giác ngộ, giải thoát.

Xem thêm

Nơi rừng núi thẳm, có một Tăng đoàn ...| Chùa Ba Vàng

Tu tập 🞄 15/10/2023

Coi rừng là nhà, rời xa những vật chất tiện nghi nơi đời, chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành sống thiểu dục tri túc và các pháp khổ hạnh đầu đà

Tu tập 🞄 15/10/2023

Coi rừng là nhà, rời xa những vật chất tiện nghi nơi đời, chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành sống thiểu dục tri túc và các pháp khổ hạnh đầu đà

Con đường giác ngộ, giải thoát | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tu tập 🞄 25/01/2023

Con đường giải thoát khỏi tất cả khổ đau, phiền não. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Tu tập 🞄 25/01/2023

Con đường giải thoát khỏi tất cả khổ đau, phiền não. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Tăng chúng Ba Vàng nghiêm trì hạnh Đầu Đà - thực hiện sứ mạng giữ gìn chính Pháp ở thế gian

Tu tập 🞄 02/4/2022

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp có đoạn: Một vị Sa môn, một Tỳ kheo thọ 13 Pháp Đầu Đà là đã gần kề bên Niết Bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh...

Tu tập 🞄 02/4/2022

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp có đoạn: Một vị Sa môn, một Tỳ kheo thọ 13 Pháp Đầu Đà là đã gần kề bên Niết Bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh...

Tu sĩ - Hạnh đầu đà | Đời sống tu hành của chư Tăng chùa Ba Vàng

Tu tập 🞄 02/02/2022

Coi rừng là nhà, ngủ dưới gốc cây, mặc 3 tấm y, ngày ăn một bữa bằng sự bố thí, cúng dường,... đó là hiện thực đời sống tu hành của chư Tăng chùa Ba Vàng...

Tu tập 🞄 02/02/2022

Coi rừng là nhà, ngủ dưới gốc cây, mặc 3 tấm y, ngày ăn một bữa bằng sự bố thí, cúng dường,... đó là hiện thực đời sống tu hành của chư Tăng chùa Ba Vàng...

[Teaser] 'Tu sĩ - Hạnh đầu đà'

Tu tập 🞄 28/01/2022

Coi rừng là nhà, rời xa những vật chất tiện nghi nơi đời, chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, thực hành các pháp khổ hạnh đầu đà

Tu tập 🞄 28/01/2022

Coi rừng là nhà, rời xa những vật chất tiện nghi nơi đời, chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, thực hành các pháp khổ hạnh đầu đà

Chư Tăng chùa Ba Vàng miên mật thực hành hạnh Đầu Đà như thuở Phật còn tại thế

Tu tập 🞄 15/01/2022

Vâng theo lời Đức Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng đang miên mật thực hành hạnh Đầu Đà theo chính Pháp Phật.

Tu tập 🞄 15/01/2022

Vâng theo lời Đức Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng đang miên mật thực hành hạnh Đầu Đà theo chính Pháp Phật.

Tài sản của chư Tăng chùa Ba Vàng | Theo dấu chân Phật

Tu tập 🞄 11/9/2021

Chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, với tài sản vô cùng tối giản. Đời sống ấy mang đến lợi ích rất lớn cho việc tu tập

Tu tập 🞄 11/9/2021

Chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, với tài sản vô cùng tối giản. Đời sống ấy mang đến lợi ích rất lớn cho việc tu tập

Tại sao chư Tăng chùa Ba Vàng tu trong rừng? | Theo dấu chân Phật

Videos🞄 09/6/2021

Để hiểu rõ hơn về lợi ích của pháp tu và sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin kính mời quý vị cùng theo dõi video trên đây!

Videos 🞄 09/6/2021

Để hiểu rõ hơn về lợi ích của pháp tu và sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin kính mời quý vị cùng theo dõi video trên đây!

Thời khóa tu tập của Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Nghi lễ🞄 09/5/2021

Với tâm nguyện chí thành, chư Tăng đem công đức tu tập này hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm hoá giải, tiêu trừ.

Nghi lễ 🞄 09/5/2021

Với tâm nguyện chí thành, chư Tăng đem công đức tu tập này hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm hoá giải, tiêu trừ.

Những bước chân trên con đường giải thoát | Theo dấu chân Phật

Tu tập 🞄 04/5/2021

Hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố rất quan trọng, có thể gây ảnh hưởng tới sự tu tập của người xuất gia. Vậy, môi trường như thế nào là thuận duyên để ...

Tu tập 🞄 04/5/2021

Hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố rất quan trọng, có thể gây ảnh hưởng tới sự tu tập của người xuất gia. Vậy, môi trường như thế nào là thuận duyên để ...

Nơi non thiêng Thành Đẳng - Tăng chúng Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp

Tin tức🞄 20/4/2021

Dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba vàng miên mật thực hành hạnh Đầu Đà ngày đêm không dừng nghỉ với mong nguyện...

Tin tức 🞄 20/4/2021

Dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba vàng miên mật thực hành hạnh Đầu Đà ngày đêm không dừng nghỉ với mong nguyện...

Những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

Tu tập 🞄 30/01/2020

Với thanh quy nghiêm ngặt, Sư Phụ và chư Tăng đang thực hành hạnh thiểu dục tri túc với các pháp đầu đà khổ hạnh. Cùng theo dõi video Tu sĩ và núi rừng...

Tu tập 🞄 30/01/2020

Với thanh quy nghiêm ngặt, Sư Phụ và chư Tăng đang thực hành hạnh thiểu dục tri túc với các pháp đầu đà khổ hạnh. Cùng theo dõi video Tu sĩ và núi rừng...

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

Tu tập 🞄 29/01/2020

Người xuất gia làm tròn hiếu đạo bằng việc trao dồi giới đức, tịnh tu phẩm hạnh của mình, kiến tạo phước đức cho đời đem lại cho cha mẹ lòng chính tín...

Tu tập 🞄 29/01/2020

Người xuất gia làm tròn hiếu đạo bằng việc trao dồi giới đức, tịnh tu phẩm hạnh của mình, kiến tạo phước đức cho đời đem lại cho cha mẹ lòng chính tín...

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết

Tu tập 🞄 27/01/2020

Dù mùa xuân về rộn ràng khắp đó đây, người người du xuân trẩy hội nhưng với chư Tăng Ni chùa Ba Vàng việc tu học vẫn là quan trọng hàng đầu....

Tu tập 🞄 27/01/2020

Dù mùa xuân về rộn ràng khắp đó đây, người người du xuân trẩy hội nhưng với chư Tăng Ni chùa Ba Vàng việc tu học vẫn là quan trọng hàng đầu....

Tâm Nguyện Độ Người Xuất Gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tu tập 🞄 01/11/2019

Thầy cũng rất mong muốn với tâm nguyện độ người xuất gia của Thầy, làm sao có nhiều người phát được tâm Bồ Đề, lập chí nguyện xuất gia tu hành,...

Tu tập 🞄 01/11/2019

Thầy cũng rất mong muốn với tâm nguyện độ người xuất gia của Thầy, làm sao có nhiều người phát được tâm Bồ Đề, lập chí nguyện xuất gia tu hành,...

Chư Ni Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Cầu Thành Tựu Nguyện Bồ Đề

Tu tập 🞄 14/9/2019

Nằm trong chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện dập tắt cháy rừng Amazon, ngày 09/9/2019 được sự cho phép của Sư Phụ, các Phật tử trong Câu Lạc Bộ...

Tu tập 🞄 14/9/2019

Nằm trong chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện dập tắt cháy rừng Amazon, ngày 09/9/2019 được sự cho phép của Sư Phụ, các Phật tử trong Câu Lạc Bộ...

Chư Tăng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Vì Lợi Ích Chúng Sinh

Tu tập 🞄 11/9/2019

Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình.

Tu tập 🞄 11/9/2019

Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình.

Xúc động hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng tu trong rừng cầu Thánh quả

Tu tập 🞄 17/8/2019

Đời tăng lữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà. Bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn vũ trụ đó là ta.

Tu tập 🞄 17/8/2019

Đời tăng lữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà. Bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn vũ trụ đó là ta.

Những bước chân kinh hành trong đêm tối

Tu tập 🞄 05/7/2019

Chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn ngày đêm miên mật thực hành Pháp của Phật. Những bước chân thiền hành của chư Tăng vẫn nối tiếp nhau thanh thoát nhẹ nhàng.

Tu tập 🞄 05/7/2019

Chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn ngày đêm miên mật thực hành Pháp của Phật. Những bước chân thiền hành của chư Tăng vẫn nối tiếp nhau thanh thoát nhẹ nhàng.