Chùa Ba Vàng Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên Mùa Vu Lan

“Nếu chúng ta chỉ nhớ đến cha mẹ trong hiện đời này thì còn rất nhỏ, rất ít. Chúng ta phải biết rằng, chúng ta có cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Có thể họ đang đọa lạc vào cảnh giới Ngạ Quỷ chịu rất nhiều đói khổ. Cho nên, là người con có hiếu thì phải báo hiếu đến cả cha mẹ ở cõi ấy nữa. Họ ngóng lắm đấy, hôm nay các vị về chùa, họ đi theo nhiều lắm đấy. Họ cũng ngóng con ngóng cháu, những người có tâm có đức, về chùa làm phúc để cha mẹ bớt khổ.”

Những Người Con Hiếu Thảo Nhớ Đến Cha Mẹ Nhiều Đời Nhiều Kiếp

Chiều ngày 08/8/2019 (tức ngày 08/7/Kỷ Hợi) trong không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Vu lan Báo hiếu, chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức đại lễ Cầu Siêu – Phả Độ Gia Tiên. Buổi lễ đã thu hút gần 2 vạn nhân dân, Phật tử trên cả nước về tham dự.

Tầng 1 Chính Điện Chùa Ba Vàng chật kín người tham dự buổi lễ Cầu Siêu

Tầng 1 Chính Điện Chùa Ba Vàng chật kín người tham dự buổi lễ Cầu Siêu

Lễ Cầu Siêu năm nay, chùa Ba Vàng không chỉ hướng cho quý Phật tử tưởng nhớ, báo hiếu đến ân đức của cha mẹ trong kiếp này. Mà quý Thầy còn hướng cho Phật tử nhớ về ân đức của cha mẹ các kiếp về trước. Buổi sáng cùng ngày, trong bài Pháp “Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy đại chúng rằng: “Nếu chúng ta chỉ nhớ đến cha mẹ trong hiện đời này thì còn rất nhỏ, rất ít. Chúng ta phải biết rằng, chúng ta có cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, có thể họ đang đọa lạc vào cảnh giới ngạ quỷ chịu rất nhiều đói khổ. Cho nên, là người con có hiếu thì phải báo hiếu đến cả cha mẹ ở cõi ấy nữa. Họ ngóng lắm đấy, hôm nay các vị về chùa, họ đi theo nhiều lắm đấy. Họ cũng ngóng con ngóng cháu, những người có tâm có đức, về chùa làm phúc để cha mẹ bớt khổ”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thuyết Pháp bài kinh Ngã Quy Ngoại Bức Tường

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thuyết Pháp bài kinh Ngạ quỷ Ngoại Bức Tường

Trong kinh Đức Phật đã dạy: “Chúng sinh ở cõi đời này, khi thân hoại mạng chung bỏ thân cõi người, đọa làm ngạ quỷ rất nhiều, nhiều như đất ở đại địa. Những người đủ phước tái sinh trở lại làm người thì ít như đất ở móng tay.” Nhờ có bài giảng của Sư Phụ, mà các Phật tử về với lễ Vu lan Báo hiếu và Đại lễ Cầu siêu đã khởi được ước nguyện báo hiếu cho cha mẹ trong hiện đời này cũng như nhiều kiếp trong quá khứ. Ai cũng mong mỏi cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ; cha mẹ quá vãng được thoát cảnh đau khổ, tái sinh trong các cảnh giới an lành.

Sư Phụ Quy Y và Khai Thị Vong Linh Trong Lễ Cầu Siêu

Trong buổi lễ Cầu siêu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ sám hối và lễ Quy y Tam Bảo cho các vong linh là ông bà, cha mẹ của các Phật tử đang bị đọa lạc trong cảnh giới Địa ngục, ngạ quỷ. Từ đó, họ sẽ được giảm bớt khổ đau và quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Sau khi tác lễ Quy y, Sư Phụ đặt Pháp danh cho các vong linh là Thanh Tịnh. Với ý nghĩa “Thanh” là trong, “Tịnh” là sạch, Sư Phụ mong mỏi các hương linh tu tâm thanh tịnh để không bị đọa lạc và được tái sinh về các cảnh giới thanh tịnh, cao quý; đặc biệt có thể được tái sinh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà. Sau đó, Thầy giao công hạnh Bồ đề để các vong linh được tích lũy phước báu. Sư Phụ khuyên các vong linh nên phát tâm hộ trì Tam Bảo, nương theo Thánh chúng tu hành, hộ trì cho Chính Pháp, bảo vệ Chính Pháp để giáo Pháp của Đức Như Lai còn mãi ở thế gian, cho chúng sinh bớt đi khổ đau, đọa lạc.

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hiện nghi thức cầu siêu

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hiện nghi thức cầu siêu

Là một người con Phật, có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, một chúng sinh dù là ở trong cảnh giới người, trời hay súc sinh, ngạ quỷ; một khi đã được quy y Tam Bảo thì đều được rất nhiều phúc báu. Từ đó có các nhân duyên được nương theo Tam Bảo tu tập, để có thể thoát khỏi các cảnh giới khổ đau, tái sinh vào các cảnh giới thanh tịnh, thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Chư Tăng chùa Ba Vàng làm nghi lễ sái tịnh nước cam lồ

Chư Tăng chùa Ba Vàng làm nghi lễ sái tịnh nước cam lồ

Sân Chính Điện chùa Ba Vàng đầy ắp người tham dự Lễ Cầu Siêu

Sân Chính Điện chùa Ba Vàng đầy ắp người tham dự Lễ Cầu Siêu

Lễ cầu siêu khép lại với thời khóa tụng kinh “Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân” trang nghiêm và ý nghĩa. Có lẽ sau khi đọc tụng xong bài kinh ấy, tất cả quý Phật tử đều thấu hiểu được sự vất vả, nhọc nhằn của cha, của mẹ. Từ đó phát khởi được tâm yêu thương, lòng hiếu thảo gửi tới cha mẹ của mình trong hiện đời này và nhiều đời trước.
Kết thúc buổi lễ Cầu siêu, bầu trời bỗng đổ những hạt mưa nhè nhẹ như dòng nước cam lồ thanh mát của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Những giọt nước thanh lương như tưới tẩm niềm hỉ lạc vào tâm hồn những thân nhân quyến thuộc của chúng ta đang phải đọa lạc trong các cõi đau khổ. Buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu và Đại Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên đã qua, nhưng mong rằng tâm hiếu hạnh của tất cả chúng ta sẽ được ươm mầm, sinh sôi nảy nở. Như vậy thì trong cuộc đời của mỗi người, ngày nào cũng là ngày Vu Lan, ngày nào cũng là ngày báo hiếu tứ trọng ân.

Đức Tín 

Bình Luận
Link to map Back top top