trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Chùa Ba Vàng long trọng tổ chức đại lễ Cầu siêu phả độ gia tiên mùa Vu Lan

14/8/2019

Chia sẻ :

Trong không khí của mùa Vu Lan chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức đại lễ Cầu siêu - phả độ gia tiên. Buổi lễ đã thu hút gần 2 vạn nhân dân Phật tử trên...

14/8/2019

Chia sẻ :

“Nếu chúng ta chỉ nhớ đến cha mẹ trong hiện đời này thì còn rất nhỏ, rất ít. Chúng ta phải biết rằng, chúng ta có cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Có thể họ đang đọa lạc vào cảnh giới Ngạ Quỷ chịu rất nhiều đói khổ. Cho nên, là người con có hiếu thì phải báo hiếu đến cả cha mẹ ở cõi ấy nữa. Họ ngóng lắm đấy, hôm nay các vị về chùa, họ đi theo nhiều lắm đấy. Họ cũng ngóng con ngóng cháu, những người có tâm có đức, về chùa làm phúc để cha mẹ bớt khổ.”

Những người con hiếu thảo nhớ đến cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp

Chiều ngày 08/8/2019 (tức ngày 08/7/Kỷ Hợi) trong không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Vu lan Báo hiếu, chùa Ba Vàng đã long trọng tổ chức đại lễ Cầu Siêu - Phả Độ Gia Tiên. Buổi lễ đã thu hút gần 2 vạn nhân dân, Phật tử trên cả nước về tham dự.

Tầng 1 Chính Điện Chùa Ba Vàng chật kín người tham dự buổi lễ Cầu Siêu

Tầng 1 Chính Điện Chùa Ba Vàng chật kín người tham dự buổi lễ Cầu Siêu

Lễ Cầu Siêu năm nay, chùa Ba Vàng không chỉ hướng cho quý Phật tử tưởng nhớ, báo hiếu đến ân đức của cha mẹ trong kiếp này. Mà quý Thầy còn hướng cho Phật tử nhớ về ân đức của cha mẹ các kiếp về trước. Buổi sáng cùng ngày, trong bài Pháp “Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ dạy đại chúng rằng: “Nếu chúng ta chỉ nhớ đến cha mẹ trong hiện đời này thì còn rất nhỏ, rất ít. Chúng ta phải biết rằng, chúng ta có cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, có thể họ đang đọa lạc vào cảnh giới ngạ quỷ chịu rất nhiều đói khổ. Cho nên, là người con có hiếu thì phải báo hiếu đến cả cha mẹ ở cõi ấy nữa. Họ ngóng lắm đấy, hôm nay các vị về chùa, họ đi theo nhiều lắm đấy. Họ cũng ngóng con ngóng cháu, những người có tâm có đức, về chùa làm phúc để cha mẹ bớt khổ”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thuyết Pháp bài kinh Ngã Quy Ngoại Bức Tường

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thuyết Pháp bài kinh Ngạ quỷ Ngoại Bức Tường

Trong kinh Đức Phật đã dạy: "Chúng sinh ở cõi đời này, khi thân hoại mạng chung bỏ thân cõi người, đọa làm ngạ quỷ rất nhiều, nhiều như đất ở đại địa. Những người đủ phước tái sinh trở lại làm người thì ít như đất ở móng tay." Nhờ có bài giảng của Sư Phụ, mà các Phật tử về với lễ Vu lan Báo hiếu và Đại lễ Cầu siêu đã khởi được ước nguyện báo hiếu cho cha mẹ trong hiện đời này cũng như nhiều kiếp trong quá khứ. Ai cũng mong mỏi cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ; cha mẹ quá vãng được thoát cảnh đau khổ, tái sinh trong các cảnh giới an lành.

Sư Phụ quy y và khai thị vong linh trong lễ cầu siêu

Trong buổi lễ Cầu siêu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ sám hối và lễ Quy y Tam Bảo cho các vong linh là ông bà, cha mẹ của các Phật tử đang bị đọa lạc trong cảnh giới Địa ngục, ngạ quỷ. Từ đó, họ sẽ được giảm bớt khổ đau và quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Sau khi tác lễ Quy y, Sư Phụ đặt Pháp danh cho các vong linh là Thanh Tịnh. Với ý nghĩa “Thanh” là trong, “Tịnh” là sạch, Sư Phụ mong mỏi các hương linh tu tâm thanh tịnh để không bị đọa lạc và được tái sinh về các cảnh giới thanh tịnh, cao quý; đặc biệt có thể được tái sinh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà. Sau đó, Thầy giao công hạnh Bồ đề để các vong linh được tích lũy phước báu. Sư Phụ khuyên các vong linh nên phát tâm hộ trì Tam Bảo, nương theo Thánh chúng tu hành, hộ trì cho Chính Pháp, bảo vệ Chính Pháp để giáo Pháp của Đức Như Lai còn mãi ở thế gian, cho chúng sinh bớt đi khổ đau, đọa lạc.

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hiện nghi thức cầu siêu

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hiện nghi thức cầu siêu

Là một người con Phật, có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, một chúng sinh dù là ở trong cảnh giới người, trời hay súc sinh, ngạ quỷ; một khi đã được quy y Tam Bảo thì đều được rất nhiều phúc báu. Từ đó có các nhân duyên được nương theo Tam Bảo tu tập, để có thể thoát khỏi các cảnh giới khổ đau, tái sinh vào các cảnh giới thanh tịnh, thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Chư Tăng chùa Ba Vàng làm nghi lễ sái tịnh nước cam lồ

Chư Tăng chùa Ba Vàng làm nghi lễ sái tịnh nước cam lồ

Sân Chính Điện chùa Ba Vàng đầy ắp người tham dự Lễ Cầu Siêu

Sân Chính Điện chùa Ba Vàng đầy ắp người tham dự Lễ Cầu Siêu

Lễ cầu siêu khép lại với thời khóa tụng kinh “Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân” trang nghiêm và ý nghĩa. Có lẽ sau khi đọc tụng xong bài kinh ấy, tất cả quý Phật tử đều thấu hiểu được sự vất vả, nhọc nhằn của cha, của mẹ. Từ đó phát khởi được tâm yêu thương, lòng hiếu thảo gửi tới cha mẹ của mình trong hiện đời này và nhiều đời trước.
Kết thúc buổi lễ Cầu siêu, bầu trời bỗng đổ những hạt mưa nhè nhẹ như dòng nước cam lồ thanh mát của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Những giọt nước thanh lương như tưới tẩm niềm hỉ lạc vào tâm hồn những thân nhân quyến thuộc của chúng ta đang phải đọa lạc trong các cõi đau khổ. Buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu và Đại Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên đã qua, nhưng mong rằng tâm hiếu hạnh của tất cả chúng ta sẽ được ươm mầm, sinh sôi nảy nở. Như vậy thì trong cuộc đời của mỗi người, ngày nào cũng là ngày Vu Lan, ngày nào cũng là ngày báo hiếu tứ trọng ân.

Đức Tín 

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh