Lễ Quy Y Tam Bảo Và Truyền Bát Quan Trai Nhân Ngày Phát Bồ Đề Tâm Tại Chùa Ba Vàng

Ngày 21/07/2019 (tức ngày 19/06 năm Kỷ Hợi), tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện và sân chính điện chùa Ba Vàng có hơn 25.000 Phật tử và nhân dân trên khắp mọi miền đất nước tham dự Đại lễ phát Bồ Đề Tâm Nguyện; dưới sự chứng minh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đại lễ phát Bồ Đề Tâm là tâm nguyện của Sư Phụ, Người đã rời bỏ công danh sự nghiệp, đã dùng tâm Chân – Chính – Đại – Viên để phát Tâm Bồ Đề Tâm kiên cố, nguyện tu thành Phật, nguyện độ tất thảy chúng sinh, nguyện hoằng dương chính Pháp và giữ gìn Tam Bảo. Để phát Bồ Đề Tâm Nguyện được thành tựu thì trước hết chúng ta phải trở thành một người Phật tử. Chính vì vậy, Sư Phụ đã tổ chức lễ Quy y Tam Bảo và thọ nhận Bát Quan Trai giới cho Phật tử, nhân dân có mặt tại chùa vào ngày hôm đấy.

Ngay từ sáng sớm đông đảo Phật tử đã về chùa tham dự đại Lễ

Ngay từ sáng sớm đông đảo Phật tử đã về chùa tham dự Đại Lễ

Lễ Quy Y Tam Bảo – Nghi Thức Cao Quý

Giảng Sư của buổi lễ Quy y Tam Bảo và truyền Bát Quan Trai Giới là Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành. Mở đầu, Đại Đức hướng dẫn cho các Phật tử nghi thức nguyện hương, bạch Phật, tán Phật, đảnh lễ Tam Bảo và tán Pháp. Trước khi Quy y Tam Bảo, Đại Đức hướng dẫn cho các thiện nam, tín nữ thành tâm sám hối tội lỗi, nghiệp chướng của mình từ vô thủy kiếp đến nay; để các đạo hữu phần nào được thanh tịnh thân tâm. Đặc biệt, Đại Đức còn giảng về ý nghĩa của Quy y Tam Bảo cho các Phật tử hiểu về công năng to lớn của ba ngôi báu Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Từ đó, các Phật tử sẽ chân thật phát nguyện suốt đời Quy y Phật, Pháp, Tăng; nguyện không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; và nguyện sẽ không Quy y Trời, Thần, Quỷ vật, ngoại đạo tà giáo, thầy tà bạn ác.

Giảng Sư Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành

Giảng Sư Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành

Thọ Nhận Bát Quan Giới – Nhân Duyên Thù Thắng

Tuy bổn phận của người Phật tử tại gia thực hành 5 giới: Không sát sinh; không trộm cắp; không tà dâm; không nói dối, nói thêu dệt; không say sưa nghiện ngập. Nhưng trong ngày hôm nay, các Phật tử sẽ được lãnh thọ thêm ba giới nữa, đó là: không trang điểm, thoa ướp dầu thơm; không nằm ngồi giường tòa cao tốt rộng lớn, không cố ý xem nghe; không ăn phi thời trong một ngày một đêm. Một ngày một đêm các Phật tử được thọ nhận và tu tập theo 8 giới được gọi là tu Bát Quan Trai. Đó là nhân duyên thù thắng vô cùng tốt đẹp, hơn 25.000 quý Phật tử thọ nhận 8 giới này sẽ góp phần tạo nên một xã hội an lành, văn minh, hạnh phúc. Đó là công đức vô lượng, đem lại lợi lạc lớn cho hàng nghìn Phật tử.

Phật tử về chùa Ba Vàng dự lễ Quy Y Tam Bảo và thọ nhận Bát Quan Trai Giới

Phật tử về chùa Ba Vàng dự lễ Quy Y Tam Bảo và thọ nhận Bát Quan Trai Giới

Cuối cùng, Đại Đức Thích Trúc Bảo Thành hướng dẫn các Phật tử hồi hướng công đức cho tất cả Pháp giới chúng sinh đều được lợi lạc. Đó là tôn chỉ tu tập của đạo Phật, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của chúng sinh, không chỉ lợi mình mà còn phải lợi người. Đây sẽ là nền tảng thật vững chắc để các Phật tử dũng mãnh phát Bồ Đề Tâm trong Đại Lễ phát Bồ Đề Tâm ngày hôm đó.

Như vậy, ngày 19/06 năm Kỷ Hợi, rất nhiều người đã có nhân duyên tốt đẹp để trở thành người con Phật, và đặc biệt hơn nữa là được gieo nhân thành Phật. Mong rằng các Phật tử sẽ tinh tấn tu hành, kiên cố thực hiện các công hạnh của người con Phật và đạt được thành tựu quả vị Bồ Đề.

Hạnh Duyên

Bình Luận
Link to map Back top top