trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 6 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chủ Nhật, 26/6/2022

tức 28/5 Nhâm Dần

Bài cúng Giỗ, Mùng 1, Rằm

Chia sẻ :

Bài cúng giỗ. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta thường cúng giỗ, mùng Một, Rằm để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên

14/7/2019

Chia sẻ :

Mục Lục [Ẩn]

  Lời Dẫn

  Cúng mùng 1, rằm hàng tháng là nghi thức cúng lễ quan trọng đối với đa số người dân Việt Nam. Bởi đây không chỉ là dịp con cháu thể hiện tâm hiếu kính với gia tiên tiền tổ, mà còn là dịp gia chủ bày tỏ mong cầu bình an, tài lộc đến với bản thân và gia đình. Tuy nhiên, cúng thế nào để lợi ích cho tổ tiên đã quá vãng, đồng thời gia đình cũng nhận được phước báu thì không phải ai cũng biết.

  Để giúp cho các quý Phật tử thờ cúng được lợi ích và đúng Pháp, chùa Ba Vàng xin mời quý Phật tử cùng tham khảo Bài cúng mùng 1, rằm đầy đủ nhất dưới đây.

  Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Bài cúng Giỗ, Mùng 1, Rằm

  A. Hướng Dẫn

  1. Sắm Lễ - Bày Lễ

  Sắm Lễ: Hương, hoa, nước trà, quả, thực.
  - Hương: Các loại hương đốt có hương thơm hoặc nếu không dùng hương đốt thì hướng tâm thành cúng lễ (hương tâm).
  - Hoa: Các loài hoa có hương thơm (không kiêng về tên hoa và số lượng).
  - Trà: Nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh.
  - Quả: Số lượng tùy ý không kiêng kị 2 quả hay 4 quả,… Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị (tránh tình trạng biến ban thờ thành chỗ cất đồ).
  - Thực: Hiến cúng Phật bày lễ một bát cơm và một cốc nước. Hiến cúng chư Thiên, chư Thần bày lễ một bát cơm và một cốc nước chè. Hiến cúng gia tiên có cơm chay, nếu không có đồ chay thì làm một mâm cơm chay đơn giản bao gồm các đồ thức ăn từ rau củ quả, không có thịt của chúng sinh.
  Cách Bày Lễ
  - Trước bát hương thờ Phật: quả, một bát cơm, một cốc nước
  (Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì không sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
  - Trước bát hương thờ thần linh (chư Thiên, chư Thần, thổ công, thần đất..): quả, một bát cơm, một cốc nước
  - Trước bát hương thờ gia tiên: quả, một mâm cơm hoặc một bát cơm, một cốc nước và một cốc sữa.

  Lưu Ý: Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

  Vị Trí Cúng Lễ: Trong nhà, tại ban thờ.

  2. Nội Dung Chương Trình

  a. Đối tượng thực hành nghi lễ
  - Chương trình dành cho đối tượng: Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
  - Giải thích: Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.

  b. Nội dung chương trình
  Chương trình gồm có 2 nội dung:
  B. I. Dành cho trường hợp cúng lễ, nhưng không có thời gian tụng kinh.
  B. II. Dành cho trường hợp cúng lễ, có thời gian tụng kinh.

  Thời gian cúng lễ: Tùy duyên

  3. Tâm Khi Cúng Lễ

  Dùng ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Biết ơn Phật đã ban bố chỉ dạy Pháp diệt khổ cho chúng sinh. Biết ơn và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng anh em con cái. Khi cúng lễ với nguồn tâm này, thì gia đình sẽ được gia tăng phúc báu và cảm ứng được với thế giới tâm linh.

  B. Nghi Thức Cúng Lễ

  I. Cúng Lễ Không Tụng Kinh

  1. Nguyện Hương

  (Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

  a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

  Nguyện đem lòng thành kính
  Gửi theo đám mây hương
  Phảng phất khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  b. Dùng tâm hương

  Nguyện ý thành, tâm kính
  Biến mãn khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  2. Lễ Tán Phật

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  Đại từ đại bi thương chúng sinh,
  Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

  3. Văn Khấn

  (Quỳ gối, chắp tay bạch)

  Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

  Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.

  Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

  Hôm nay là ngày… tháng… năm… (hoặc ngày giỗ của vong linh (Ông hoặc Bà)…. mất ngày… tháng… năm…… an táng tại…)

  Gia đình con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường:

  Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.

  Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.

  Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.

  Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… hợp duyên với gia đình con/chúng con, (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:.. và mất ngày... tháng... năm... nơi an táng... của vong linh đó) các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình con/chúng con. Các chúng vong linh, ngạ quỷ, Dạ Xoa có oán kết trong mối tương quan nhân duyên nghiệp quả của gia đình mà báo oán gia đình. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

  4. Tụng Thần Chú Cúng Thực

  (Ngồi, pháp khí: mõ)
  Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
  Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
  Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

  Nguyện cho các vong linh
  Được thọ thực no đủ
  Nghe kinh giác ngộ Pháp
  Sinh lòng kính tín Phật
  Nương tựa nơi Tam Bảo
  Tu hành cầu thoát khổ
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

  5. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

  (Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì bỏ qua phần này)

  (Quỳ, chắp tay bạch)
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên ngày này, con/chúng con muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là … để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất của gia đình.

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo… với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… hợp duyên với gia đình con/chúng con và vong linh (nếu là ngày giỗ của ai thì đọc tên của người đó)…

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ…

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình và các chúng vong linh, ngạ quỷ, Dạ Xoa có oán kết trong mối tương quan nhân duyên nghiệp quả của gia đình mà báo oán gia đình.

  (Nếu trong gia đình có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp: Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được…)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

  6. Phục Nguyện

  (Quỳ gối, chắp tay bạch)

  Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng, công đức tu tập trong đàn lễ, các công đức gia đình tạo lập trong đàn lễ và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay hồi hướng cho các chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với con/chúng con, hộ trì cho gia đình con/chúng con trong các công các việc. Hồi hướng cho các vong linh đã được thỉnh mời, nguyện mong được tăng phúc, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ và gia hộ cho gia đình con/chúng con mọi điều tốt lành.

  Con/chúng con cũng lại xin, hồi hướng công đức trong đàn lễ, nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông (đọc mong cầu)…, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

  7. Tam Tự Quy

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông. 1 lễ)
  Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
  Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

  8. Hồi Hướng

  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sinh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Cúng Thí Thực Và Phóng Sinh

  Nếu gia đình cúng thí thực và phóng sinh thì xem tại 2 bài sau (ấn vào tên bài):

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh

  HẾT

  II. Cúng Lễ Có Tụng Kinh

  1. Nguyện Hương

  (Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)
  a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

  Nguyện đem lòng thành kính
  Gửi theo đám mây hương
  Phảng phất khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  b. Dùng tâm hương

  Nguyện ý thành, tâm kính
  Biến mãn khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Thề trọn đời giữ đạo
  Theo tự tính làm lành
  Cùng pháp giới chúng sinh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ Đề kiên cố
  Chí tu đạo vững bền
  Xa biển khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

  2. Văn Khấn

  (Quỳ gối, chắp tay bạch)

  Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về đây chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

  Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

  Hôm nay là ngày… tháng… năm… (hoặc ngày giỗ của vong linh (Ông hoặc Bà).... mất ngày…/…/… an táng tại…)

  Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:... và mất ngày... tháng... năm... nơi an táng... của vong linh đó) các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, các chúng vong linh, ngạ quỷ, Dạ Xoa có oán kết trong mối tương quan nhân duyên nghiệp quả của gia đình mà báo oán gia đình, các vong linh được vân tập về nơi pháp hội đàn tràng, cùng con/chúng con tu tập và thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình con/chúng con.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

  3. Lễ Tán Phật

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  Đại từ đại bi thương chúng sinh,
  Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

  4. Tán Pháp

  (Ngồi; khai chuông mõ)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
  Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

  5. Tụng Kinh

  Bài Kinh: Cúng Linh
  (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ V, Chương 10, Phần Janussoni, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.595)

  Một thời, Thế Tôn ở tại trú xứ của Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni). Sau khi đi đến cung kính đảnh lễ, hỏi thăm và ngồi xuống một bên, Bà la môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) bạch Thế Tôn:
  Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi bố thí, làm các lễ cúng cho người chết. Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích! Mong rằng, các bà con huyết thống đã chết, thọ hưởng sự bố thí này! Thưa tôn giả Go-ta-ma, bố thí như thế có lợi ích gì cho các bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết thống đã chết có được thọ hưởng sự bố thí ấy hay không?
  Này các Bà la môn, nếu có tương ưng xứ, thời có lợi ích; không có lợi ích nếu không có tương ưng xứ. Ở đây, này Bà la môn, những người nào… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, sinh vào loại bàng sinh, sinh cộng trú với loài người, sinh cộng trú với chư Thiên. Những vị này, được nuôi sống và tồn tại với những món ăn ứng với cảnh giới của các vị ấy. Này Bà la môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở những nơi ấy, các vị ấy không được sự lợi ích của bố thí ấy. Nhưng ở đây, này Bà la môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được sự lợi ích của sự bố thí ấy.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Bài Kinh: Bố Thí Và Cúng Dường Như Pháp
  (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, phẩm Chư Thiên, phần Bố thí, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.91)

  Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tại Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandakì làm một thí vật gồm có sáu phần cúng dường chúng Tăng. Bấy giờ, Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên thấy mẹ của Nanda làm một thí vật gồm có sáu phần liền bảo các Tỷ kheo:
  Này các Tỷ kheo, có ba phần thuộc về người bố thí và có ba phần thuộc về người nhận vật phẩm bố thí. Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? Này các Tỷ kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần của người bố thí. Thế nào là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí? Ở đây, này các Tỷ kheo, những người nhận vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Đây là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí. Như vậy, này các Tỳ kheo, đây là thí vật có sáu phần.
  Này các Tỷ kheo, công đức của thí vật sáu phần thật vô lượng: “Là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, hạnh phúc và an lạc”.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  6. Cúng Thực

  a. Văn bạch

  (Quỳ gối; chắp tay bạch)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ. Trong bài kinh “Bố Thí Và Cúng Dường Như Pháp”, Đức Phật dạy cúng dường Tam Bảo, nơi có chư Tăng tu hành phạm hạnh, đoạn trừ tham ái, sẽ được phúc lành lớn, con/chúng con xin vâng lời làm theo và thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh cùng tu tập gia hộ cho gia đình con/chúng con. Trong bài kinh “Cúng Linh”, Đức Phật dạy cách cúng lễ cho người mất, hôm nay gia đình con/chúng con thực hành Pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:

  Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.

  Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.

  Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.

  Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… hợp duyên với gia đình con/chúng con, (nếu ngày giỗ của vong linh nào thì đọc tên:... và mất ngày... tháng... năm... nơi an táng... của vong linh đó) các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình và các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình con/chúng con. Các chúng vong linh, ngạ quỷ, Dạ Xoa có oán kết trong mối tương quan nhân duyên nghiệp quả của gia đình mà báo oán gia đình. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ. 
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

  b. Tụng thần chú cúng thực

  (Ngồi, pháp khí: mõ)
  Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
  Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
  Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

  Nguyện cho các vong linh
  Được thọ thực no đủ
  Nghe kinh giác ngộ Pháp
  Sinh lòng kính tín Phật
  Nương tựa nơi Tam Bảo
  Tu hành cầu thoát khổ
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

  7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

  (Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì bỏ qua phần này)
  (Quỳ, chắp tay bạch)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên ngày này, con/chúng con muốn cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách phát nguyện cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất ở của gia đình.

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo… với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… hợp duyên với gia đình con/chúng con và vong linh (nếu là ngày giỗ của ai thì đọc tên của người đó)…

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ…

  – Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình và các chúng vong linh, ngạ quỷ, Dạ Xoa có oán kết trong mối tương quan nhân duyên nghiệp quả của gia đình mà báo oán gia đình.

  (Nếu trong gia đình có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp: Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được…)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

  8. Phục Nguyện

  (Quỳ gối, chắp tay bạch)

  Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng, công đức tu tập trong đàn lễ, các công đức gia đình tạo lập trong đàn lễ và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay hồi hướng cho các chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, nguyện được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với con/chúng con, hộ trì cho gia đình con/chúng con trong các công các việc. Hồi hướng cho các vong linh đã được thỉnh mời, nguyện mong được tăng phúc, giác ngộ Phật Pháp, nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ và gia hộ cho gia đình con/chúng con mọi điều tốt lành.

  Con/chúng con cũng lại xin, hồi hướng công đức trong đàn lễ, nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông (đọc mong cầu)…, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

  9. Tam Tự Quy

  (Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

  Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông. 1 lễ)
  Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
  Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

  10. Hồi Hướng

  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sinh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Cúng Thí Thực Và Phóng Sinh

  Nếu gia đình cúng thí thực và phóng sinh thì xem tại 2 bài sau (ấn vào tên bài):

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh

  HẾT 

  Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
  Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

  Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
  Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
  Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

  Tài khoản chùa Ba Vàng
  – Số tài khoản: 0141005656888.
  – Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
  – Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
  – Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.
  Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

  Nội Dung Tin Nhắn
  Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Khi Gửi Tiền Thì Khấn
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Liên hệ

  Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
  1) Chùa Ba Vàng:
  – Số tổng đài chùa Ba Vàng: 19008968
  Ban Tri khách (cố định): 02036557799
  Ban Tri khách (di động): 0963386533
  – Email: [email protected]
  – Nhắn tin vào Fanpage: Chùa Ba Vàng: Facebook.com/chuabavang.com.vn
  2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:
  – Email: [email protected]
  – Nhắn tin vào Fanpage: Thầy Thích Trúc Thái Minh: Facebook.com/ThayThichTrucThai Minh

  Bài liên quan
  Chia sẻ :
  Chia sẻ :
  Xem thêm

  Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

  Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

  Chương trình tu tập 🞄 30/5/2022

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

  Nghi thức tu tập cầu an

  Chương trình tu tập 🞄 09/12/2021

  Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

  Chương trình tu tập 🞄 09/12/2021

  Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.

  Nhật Tụng Thiền Môn Chùa Ba Vàng

  Chương trình tu tập 🞄 20/11/2021

  Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

  Chương trình tu tập 🞄 20/11/2021

  Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.

  Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

  Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

  Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Chương trình tu tập 🞄 10/11/2021

  Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

  Chương trình tu tập 🞄 12/10/2021

  Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Chương trình tu tập 🞄 12/10/2021

  Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

  Tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ trong năm 2022 mới nhất

  Nghi thức cúng lễ🞄 06/7/2021

  Để việc thờ cúng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cho chúng sinh, chùa Ba Vàng xin gửi quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ nhất trong năm Nhâm Dần

  Nghi thức cúng lễ 🞄 06/7/2021

  Để việc thờ cúng đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cho chúng sinh, chùa Ba Vàng xin gửi quý Phật tử tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ nhất trong năm Nhâm Dần

  Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

  Chương trình tu tập 🞄 21/6/2021

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

  Chương trình tu tập 🞄 21/6/2021

  Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.

  Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

  Chương trình tu tập 🞄 21/5/2021

  Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

  Chương trình tu tập 🞄 21/5/2021

  Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

  Thời khóa tu tập của Chư Tăng Chùa Ba Vàng

  Nghi lễ🞄 09/5/2021

  Học theo lời Đức Phật dạy trong kinh Paritta, được sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Chư Tăng chùa Ba Vàng đi kinh hành tụng kinh Vesali (kinh Tam Bảo), tán dương công đức Tam Bảo...

  Nghi lễ 🞄 09/5/2021

  Học theo lời Đức Phật dạy trong kinh Paritta, được sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Chư Tăng chùa Ba Vàng đi kinh hành tụng kinh Vesali (kinh Tam Bảo), tán dương công đức Tam Bảo...

  Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

  Chương trình tu tập 🞄 16/4/2021

  Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

  Chương trình tu tập 🞄 16/4/2021

  Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

  Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid - 19

  Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

  Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

  Chương trình tu tập 🞄 20/02/2021

  Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và đang lan tràn trên phạm vi toàn thế giới mà hiện nay chưa có thuốc để đặc trị.

  Bài cúng phóng sinh

  Nghi thức cúng lễ🞄 20/10/2020

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà đầy đủ nhất. Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!

  Nghi thức cúng lễ 🞄 20/10/2020

  Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà đầy đủ nhất. Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!

  Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ cầu siêu)

  Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

  Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

  Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

  Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

  Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

  Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

  Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

  Chương trình tu tập 🞄 22/7/2020

  Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.

  Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

  Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

  Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...

  Chương trình tu tập 🞄 20/6/2020

  Trường hợp người nuôi Kumanthong, đã rơi vào tình trạng không kiểm soát được, quậy phá gia đình..., thì người nhà làm thay. Trường hợp người nuôi Kumanthong đó không cho làm lễ...