trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng giảng giải

Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Kinh Địa Tạng giảng giải
Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Như Lai tán thán - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 6 (phần 1)

30/10/2019

472 Lượt xem

Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi. Theo kinh Phật, Ngài là vị Bồ Tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục, cho nên gọi là Đại nguyện, có nghĩa là muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian, là một trong 6 vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Với lòng thương xót chúng sinh vô minh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, đặc biệt đối với những chúng sinh bị đọa địa ngục với những hình phạt thảm khốc không biết nào ngưng, cứ miệt mài trong cảnh giới tối tăm khóc lóc, kêu la thảm thiết, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát thệ nguyện:
“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”.
Chính vì thệ nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng của mình mà Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay Giáo chủ của cõi U Minh. Với mong muốn để cho các Phật tử hiểu rõ về bổn nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Video dưới đây là Như Lai Tán Thán - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 6 (Phần 1) của bộ kinh. Qua những lời Thầy giảng đại chúng đã hiểu rõ về lợi ích và phước báu của việc tôn kính, thờ phụng Bồ Tát Địa Tạng cũng như công đức của việc xiển dương chính Pháp.
Để hiểu rõ hơn về bài kinh, Ban Quản Trị xin mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi bài giảng sau đây!