trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải | Điều Giác Ngộ Thứ Tám | Thầy Thích Trúc Thái Minh

13/6/2019

6389 Lượt xem

Điều giác ngộ thứ tám: "Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc."

Từ xưa đến nay, hai chữ “sinh tử” đã khiến cho bao nhiêu người, kể cả người trí kẻ ngu, người giàu sang kẻ nghèo hèn phải khổ tâm vì nó. Kẻ ngu sợ hãi trốn tránh, người giàu dùng tiền để mua sự sống. Nhưng người có trí lại tìm cách đối diện và trăn trở làm sao để giải quyết được sinh tử; vì còn sinh tử, chúng ta còn mãi trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Có thể, sinh tử khiến chúng ta cứ mãi ra vào trong bào thai đầy tanh hôi, máu mủ, nhơ nhớp của người mẹ, có khi nằm trong bào thai của con chó, con lợn,....Vì sinh tử làm đảo lộn luân thường đạo lý: cha lấy con, chị lấy em; cầm dao giết con vật đã ăn nhưng không ngờ lại giết cha mẹ, thân quyến của ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vậy, sinh tử như một ngọn lửa đang cháy lên hừng hực thiêu đốt chúng sinh vậy.
Muốn chấm dứt sinh tử bi thống, Đức Phật dạy về con đường tu đạo, thực hành giáo pháp, phát tâm bồ đề rộng lớn làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Chỉ có con đường này, mới thật sự đưa chúng ta đến bến bờ giải thoát tối thượng.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ tám” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.