trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Tư, 29/9/2021

tức 23/8 Tân Sửu

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Về Chùa Ba Vàng Nhân Dịp 2/9 - Tại Sao Không?

Có rất nhiều điểm vui chơi trên toàn cả nước và chắc chắn không thể không nhắc tới địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mang tên chùa Ba Vàng.

Về Chùa Ba Vàng Nhân Dịp 2/9 - Tại Sao Không?

Về Chùa Ba Vàng Nhân Dịp 2/9 - Tại Sao Không?

Có rất nhiều điểm vui chơi trên toàn cả nước và chắc chắn không thể không nhắc tới địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mang tên chùa Ba Vàng.

01/09/2019

101 Lượt xem