trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con đỉa" - câu 225 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Hai, 17/01/2022

tức 15/12 Tân Sửu

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Với tinh thần tri ân và đền ân, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 15/02/Tân Sửu (nhằm ngày 27/03/2021) chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình nội bộ "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn".

Đêm hoài niệm tưởng nhớ ngày Đức Thế Tôn về cõi Niết Bàn

Với tinh thần tri ân và đền ân, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 15/02/Tân Sửu (nhằm ngày 27/03/2021) chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình nội bộ "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn".

16/04/2021

6 Lượt xem