trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Ba, 28/9/2021

tức 22/8 Tân Sửu

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Đêm hoài niệm tưởng nhớ ngày Đức Thế Tôn về cõi Niết Bàn

Với tinh thần tri ân và đền ân, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 15/02/Tân Sửu (nhằm ngày 27/03/2021) chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình nội bộ "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn".

Đêm hoài niệm tưởng nhớ ngày Đức Thế Tôn về cõi Niết Bàn

Đêm hoài niệm tưởng nhớ ngày Đức Thế Tôn về cõi Niết Bàn

Với tinh thần tri ân và đền ân, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 15/02/Tân Sửu (nhằm ngày 27/03/2021) chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình nội bộ "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn".

16/04/2021

6 Lượt xem