5 Quả Báo Của Tội Bất Hiếu Với Cha Mẹ – Vấn Đáp Phật Pháp

Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật có dạy:
“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu.
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.

Cha và mẹ là hai đấng sinh thành, dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Ân đức của cha mẹ có lẽ không ai có thể kể hết. Phận làm con, chữ “Hiếu” luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu.
Và tội bất hiếu chính là một trong số những trọng tội phải chịu quả báo nặng nhất.
Vậy con cái bất hiếu với cha mẹ sẽ nhận lại quả báo gì?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây!

Xem thêm: Hãy Nói Lời Yêu Thương Cha Mẹ

Xem thêm: Đừng Ác Hại Ai! Tất Cả Chúng Sinh Từng Là Cha Mẹ Ta Trong Vô Lượng Kiếp

Tags: ,
Link to map Back top top