trực tuyến
Ngày 3 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 11/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải | Điều Giác Ngộ Thứ Sáu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

13/6/2019

5098 Lượt xem

 

Điều giác ngộ thứ sáu: "Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác."

Trong cuộc sống, có những người sinh ra đã nghèo khổ cố gắng tìm cách vươn lên. Lại có những người nghèo khổ nhưng chỉ biết oán trời trách đất, đổ lỗi cho số phận đã nhấn chìm họ vào hoàn cảnh éo le như thế. Rơi vào tình huống ấy, ôm tâm sầu bi oán, họ lại làm ra những hành động, những tạo tác xấu xa để giải quyết nhu cầu của mình, rồi lại gánh chịu vô số quả báo khổ đau. Nghèo khổ về vật chất đã đành, đến phước duyên, công đức cũng ngày càng hiếm hoi. Trái lại, bậc tu hành biết quán sát nhân quả, thực hành pháp bố thí để tăng trưởng phước duyên. Dù nghèo, cũng không oán trách số phận, không ghi nhớ những chuyện đã qua, những chuyện tốt xấu, đời sống luôn được an vui, tự tại.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ sáu” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.