trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải | Điều Giác Ngộ Thứ Bảy | Thầy Thích Trúc Thái Minh

13/6/2019

5315 Lượt xem

 

Điều giác ngộ thứ bảy: "Năm dục là tai họa, thân dẫu ở trần tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả."

Ngũ dục là họa hoạn, là đau khổ, là gốc đưa con người trầm luân sinh tử không lối thoát. Người tu hành muốn thành tựu sự nghiệp của mình thì trước hết phải làm chủ được ngũ dục, tức là không bị ngũ dục lôi kéo. Dù cả thế gian bị đắm chìm trong dục lạc, nhưng bậc xuất gia phạm hạnh không bao giờ để mình bị nhiễm khiến mất đi huệ mạng. Bởi vậy, người xuất gia chính là bậc Thầy của trời người, ở trong bụi nhưng không bị lấm bụi, bụi vô minh, bụi tham ái cũng không thể nào làm lu mờ phẩm hạnh và chí nguyện cao cả của người tu.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ bảy” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.