Hạnh phúc chân thật của con người đến từ đâu?

Hạnh phúc chân thật là gì? Có phải tiền bạc của cải, mối quan hệ trong gia đình, sức khỏe hay danh vọng… là chất liệu tạo nên sự hạnh phúc ấy không? Vì hàng ngày, hàng giờ chúng ta đang làm rất nhiều công việc phục vụ cho mục đích cuối cùng đó là khiến cho tâm mình có được “cảm giác” của sự hạnh phúc, không một ai muốn mình bị sự đau khổ, phiền não chi phối cả. Rất nhiều tiêu chí được đặt ra để định nghĩa về sự hạnh phúc của chúng ta. Nhưng cuối cùng đâu mới là con đường đi đến hạnh phúc chân thật? Làm sao để trong tất cả các cảnh, tâm của chúng ta vẫn được bình an, thanh thản?

>>> Hạnh phúc là gì? 3 điều chú ý để cuộc sống tràn đầy hạnh phúc tại đây!

Con đường xuất gia cầu đạo chính là con đường đi đến sự hạnh phúc chân thật

Con đường xuất gia cầu đạo chính là con đường đi đến sự hạnh phúc chân thật

Video do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây sẽ cho chúng ta câu trả lời về nguồn gốc của sự hạnh phúc mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống.
Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top