Làm chủ tâm, làm chủ cuộc đời

Ai cũng muốn làm chủ cuộc đời mình. Nhưng đứng trước phong ba, sóng gió trong cuộc sống, chúng ta rất dễ gục ngã, chán chường, và phó thác mọi thứ cho số phận. Với tuệ nhãn thấu triết nguyên lý hoạt động của vạn sự, vạn vật. Đức Phật dạy chúng ta phải quay về tìm hiểu, khám phá vườn tâm của mình thì mới làm chủ được bản thân, làm chủ cuộc đời, bởi tâm làm chủ tâm tạo.

Đức Phật dạy chúng ta phải quay về khám phá vườn tâm của mình để làm chủ cuộc đời của chính chúng ta

Đức Phật dạy chúng ta phải quay về khám phá vườn tâm của mình để làm chủ cuộc đời của chính chúng ta

Nhìn khắp mọi sự, mọi vật ở thế gian, từ chiếc ghế, ngôi nhà, các phương tiện giao thông, hay những công trình vĩ mô trên thế giới,… cho đến cái thân xác thịt này của chúng ta, không gì là không do tâm tạo. Vì thế, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy:
“Tâm như họa sĩ khéo
Vẽ thế giới muôn màu
Cảnh ngũ ấm thế gian
Không pháp nào chẳng tạo.”
Trên đây là những lời dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giúp chúng ta hiểu về tâm, từ đó làm chủ cuộc đời mình.

Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top