Pháp Thoại: Tu Sao Để Sống Khỏe – Trường Thọ?

Sống khỏe – Trường thọ là một nhu cầu hết sức chân chính của con người. Ai trong chúng ta cũng thế. Mong muốn được rằng chúng ta sống thọ, sống khỏe. Đối với mọi người khi đi chùa, ngoài cầu tài, cầu lộc thì còn cầu sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Đúng như vậy. Qua đây chúng ta thấy sức khỏe và thọ mạng là điều chúng ta rất là quan tâm. Bởi nếu có nhiều tiền, nhiều của mà thân thể đau ốm, bệnh tật thì cũng không làm được gì. Vậy là người Phật tử thì chúng ta cần phải tu như thế nào để sống khỏe – trường thọ?

Kính mời quý vị cùng theo dõi bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để trả lời được thắc mắc nhé!

Xem thêm: Giàu Có Dễ Sinh Tật – Kinh Nikaya Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top