Thế nào là “Quy y Tam Bảo”? – Vấn đáp Phật Pháp

“Quy Y Tam Bảo là nghi lễ của đạo Phật. Đây được coi như điểm khởi đầu của Phật tử khi bắt đầu theo giáo lý đạo Phật. Trong kinh Phật dạy, một người Quy Y Tam Bảo và thọ trì năm giới của Phật là phúc báu người ta có thể tăng lên được ngàn lần. Nếu chúng ta có phước báu là chúng ta thoát nhiều ác nạn. Cái phúc lớn nó che chở cho mình. Phúc lớn mới che chở được các tai họa cho mình. Phúc nhỏ không bảo hộ cho mình được. Người ở đời nhiều tai họa, nhiều đau khổ, nhiều điều bất hạnh gọi là người phúc mỏng, nghiệp dày. Người ta mà được may mắn, nhiều điều tốt đẹp, đó là người phúc lớn, phúc dày. Chúng ta ở đời nên làm sao cho mình càng ngày càng dày phúc thì tốt.”
Vậy “Tam Bảo và Quy Y ” là gì mà khi ta quy y lại có thể tăng trưởng phước báu?  Kính mời quý Phật tử và các bạn hãy cùng nghe Sư Phụ – Thích Trúc Thái Minh giảng trong video dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này!

Xem thêm: Kinh Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường Với Việc Báo Hiếu

Tags:
Link to map Back top top