Trì tụng chú Đại Bi để hồi hướng cho người mất có lợi ích?

Khi trong nhà có người thân vừa mới mất, với bổn phận là người con, cháu thì chúng ta rất muốn làm các việc thiện lành để hồi hướng cho người mất, mong sao ông bà, bố mẹ được siêu thoát về cảnh giới an lành. Có ý kiến cho rằng, trì tụng chú Đại Bi trong suốt 49 ngày và hồi hướng công đức trì tụng chú Đại Bi cho người mất thì người mất được lợi ích. Vậy việc này có đúng hay không?

>>> Cần làm thế nào để tụng chú Đại Bi được linh nghiệm?

Qua video “Trì tụng chú Đại Bi để hồi hướng cho người mất có lợi ích”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp chúng ta trả lời về vấn đề này.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top