trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 23/01/2021

tức 11/12 Canh Tý

Vấn đáp Phật Pháp

Vấn đáp Phật Pháp

Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Vấn đáp Phật Pháp
Là những câu hỏi liên quan tới mọi vấn đề của cuộc sống được mọi người gửi về và được Thầy trụ trì trả lời dưới góc nhìn của Phật Pháp.

Sự Vận Hành Của Luật Nhân Quả - Vấn Đáp Phật Pháp

20/06/2019

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thưa Thầy.

Con có một thắc mắc tại sao những người làm việc ác trong kiếp này, người ta không bị trừng phạt luôn tại kiếp này mà lại kiếp sau mới bị trừng phạt? Kiếp sau người đầu thai đấy chưa biết gì về tiền kiếp của mình, mà đã bị chịu hậu quả rồi ạ? Con xin cảm ơn Thầy.