trực tuyến
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh | Ngày 19/5/2022

Thứ Tư, 25/5/2022

tức 25/4 Nhâm Dần

Phật dạy có 5 hạng người ở rừng nhưng chỉ duy nhất hạng người này là tối thắng…

29/12/2020

Chia sẻ :

Theo tuệ giác của Đức Phật, có 5 hạng người sống ở rừng; nhưng duy chỉ có một hạng đặc biệt cao quý, được Đức Phật tán thán và xứng đáng được người đời cung kính, đảnh lễ và cúng dường...

29/12/2020

Chia sẻ :

“Khả ái thay núi rừng
Chỗ người phàm không ưa
Vì ly tham ưa thích
Vì không tìm dục lạc”.
- Kinh Pháp Cú -

Thời Đức Phật còn tại thế, trong 13 Pháp tu khổ hạnh Đầu Đà mà Ngài hướng dẫn Tăng đoàn thực hành, có Pháp thứ 8 là “sống ở trong rừng”. Theo tuệ giác của Đức Phật, có 5 hạng người sống ở rừng; nhưng duy chỉ có một hạng đặc biệt cao quý, được Đức Phật tán thán và xứng đáng được người đời cung kính, đảnh lễ và cúng dường. Để hiểu rõ hơn về 5 hạng người sống ở rừng, mời quý vị cùng tìm hiểu bài viết dưới đây qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

1. Hạng đần độn, ngu si sống ở rừng

Đối với hạng người thứ nhất, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Có những người ở trong rừng, trong núi, họ không có học đạo lý. Họ ở trong rừng trồng trọt, chăn nuôi để nuôi mạng sống. Cả một đời ở trong rừng, không có một chút gì về trí tuệ, không được phát triển”.

Có thể nói hạng người này, họ sống như người rừng, sống theo bản năng sinh tồn như loài thú, không biết đến văn minh loài người. Vì tách rời hẳn với xã hội loài người.

Qua những lời Sư Phụ chia sẻ, chúng ta thấy rằng hạng người này tuy mang thân con người, nhưng họ không sống như con người và không mang lại lợi ích gì cho số đông loài người. Do đó, đối với hạng người này, Sư Phụ khẳng định lời Phật dạy: “Hạng ngu si sống ở rừng thì chúng ta phải tránh, Phật không khen ngợi hạng này. Sống trong rừng nhưng hạng này không mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người”.

2. Hạng ác dục, ác tính sống ở rừng

Trong buổi Pháp thoại, Sư Phụ trạch giảng ngữ nghĩa để đại chúng hiểu: Ác dục, ác tính nghĩa là: với cái tham ác, tham dục mà tính ác ở trong rừng. Ví dụ như là những băng đảng, trộm cắp cũng lẩn khuất, trú ngụ trong rừng.

Để hiểu rõ hơn về hạng người ác dục ác tính, Sư Phụ giảng giải: “Họ sống trong rừng nhưng họ hành những việc ác; vì tâm ác, vì tham dục, danh lợi họ phải lẩn khuất trong rừng. Bị vua quan, bị Nhà nước lùng bắt, cho nên họ trú ở trong rừng. Họ lập những băng đảng ở trong rừng để làm những việc ác đối với xã hội; chuyên làm những việc ác không có lợi ích cho ai cả. Phật gọi là “ác dục, ác tánh” mà họ sống ở trong rừng. Có những người vào trong rừng luyện bùa luyện chú để làm những cái việc ác, cũng nằm trong hạng người này”.

Là người học Phật, chúng ta hiểu rằng vạn vật đều nằm trong định luật nhân quả, không ai có thể đứng ngoài. Sư Phụ từng giảng, khi chúng ta khởi sinh tâm ác sẽ chiêu cảm quả báo ác. Ngược lại, sinh khởi tâm thiện sẽ gặt hái những quả báo lành. Vì thế theo luật nhân quả, có thể nhận định rằng những người ở rừng với tâm ác dục, ác tính sẽ phải chịu ác quả do chính việc mà họ đã làm.

3. Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng

Đối với hạng người thứ ba, Sư Phụ ví dụ có những vị tu tập theo ngoại đạo: “Họ nghĩ ở trong rừng như vậy là hơn những người ở ngoài. Do tâm kiêu mạn khiến cho họ vào trong rừng ở. Kiêu mạn, loạn tâm, tâm họ không thực sự an định. Họ sân si, kiêu mạn khinh chê những người ở ngoài”.

Sư Phụ chia sẻ rằng, đó không phải là tâm an định. Đó là người có tâm phóng dật, không phải là hạng người vì biết tu dưỡng, tu hành mà vào rừng ở. Đây là hạng người Đức Phật không tán thán.

4. Hạng ở rừng vì thích nghe

Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán Sư Phụ giải thích đây là hạng người ham danh, cầu danh: “Họ chỉ nghe là Phật tán thán ở rừng, họ không biết là ở rừng phải làm gì. Họ thích danh, thích được khen, thích được tán thán cho nên họ vào rừng họ ở. Hạng này không hiểu biết rõ mục đích ở rừng mà Đức Thế Tôn tán thán, họ vào rừng ở vì muốn được khen. Cho nên hạng này vì cầu danh, vì ham danh mà vào rừng, không biết tu tập”.

Hạng người này tuy mang hình dáng ẩn sĩ nhưng lại cầu danh tiếng, không hiểu được mục đích chân thật của việc sống ở rừng. Có thể nói rằng, hạng người thứ tư sống ở rừng nhưng vẫn luẩn quẩn trong vòng danh lợi.

Qua sự phân tích bốn hạng người sống ở rừng: đần độn, ngu si; ác dục ác tính; kiêu mạn, loạn tâm; vào rừng vì thích nghe Thế Tôn và đệ tử Phật tán thán; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Bốn hạng này đều là người không biết giá trị, mục đích của việc ở rừng. Không biết ở rừng phải sống như thế nào, tu như thế nào; cho nên Phật không tán thán”.

5. Hạng người sống ở rừng vì ít dục, đoạn giảm, viễn ly

Trong kinh Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Rừng, phần Rừng, Đức Phật dạy: “Trong năm hạng người sống ở rừng này, này các Tỳ Kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng để cầu đạo giải thoát và làm lợi ích cho quần sinh

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng để cầu đạo giải thoát và làm lợi ích cho quần sinh

Để đại chúng hiểu rõ hơn, trong bài giảng “5 hạng người sống ở rừng”, Sư Phụ cũng chia sẻ: “Mục đích của họ là mượn cảnh rừng để thiểu dục, viễn ly các sự huyên náo, cám dỗ, muốn cầu thiện hành, thực hành Pháp được tăng tiến tốt. Đức Phật khen, hạng người này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Người có mục đích rõ ràng như vậy mà ở trong rừng chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi ích cho tự thân và cho chúng sinh”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhập rừng tu tập thiền định

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhập rừng tu tập thiền định

Từ lời giảng trên Sư Phụ, chúng ta hiểu rằng chỉ có hạng người sống ở rừng, hướng đến con đường cắt ái, ly gia, đoạn bỏ tham dục, cầu đạo giải thoát mới thực sự là hạng người xứng đáng được Đức Phật tán thán.

Đức Phật từng dạy rằng: “Sự tu hành chân thật của chư Tăng là ruộng phước điền tối thượng để chúng sinh gieo trồng những hạt giống thiện lành”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng mượn cảnh rừng để thực hành Pháp, viễn ly các dục như thời Đức Phật còn tại thế

Chư Tăng chùa Ba Vàng mượn cảnh rừng để thực hành Pháp, viễn ly các dục như thời Đức Phật còn tại thế

Chính vì vậy, noi gương Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử của Ngài, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật thực hành Pháp viễn ly, cơm ăn ngày một bữa, sống hạnh độc cư trong rừng. Các quý Thầy đã rời khỏi sự ràng buộc của đời sống gia đình; xả bỏ danh lợi, cám dỗ của dục lạc; một lòng cầu đạo giải thoát để mang lại lợi ích cho mình, cho người và cho vô số chúng sinh.

Hạnh An

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Những ấn tượng đặc biệt của chư Tôn đức Tăng quốc tế trong Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 18/5/2022

Dấu ấn đọng lại sau Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng...những cảm nhận đặc biệt của các vị khách quý tham dự chương trình, đặc biệt là chư Tôn đức Tăng quốc tế...

Bài viết 🞄 18/5/2022

Dấu ấn đọng lại sau Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng...những cảm nhận đặc biệt của các vị khách quý tham dự chương trình, đặc biệt là chư Tôn đức Tăng quốc tế...

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan - Quán quân cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018 - Tôi vô cùng tự hào và mong muốn đứng trên sân khấu chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 18/5/2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022 quay lại chùa Ba Vàng, tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác hạnh phúc, an nhiên như vậy

Tin tức 🞄 18/5/2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022 quay lại chùa Ba Vàng, tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác hạnh phúc, an nhiên như vậy

Giới thiệu lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 14/5/2022

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

Bài viết 🞄 14/5/2022

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

Ấn tượng những khoảnh khắc Phật tử nhí đón Tết Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 08/5/2022

Với tâm thế hoan ca mừng Tết Phật đản, trong khuôn viên chùa Ba Vàng đã xuất hiện nhiều khoảnh khắc vô cùng ấn tượng từ những Phật tử nhí cũng hoan hỷ đón mừng ngày Đức Thế Tôn ra đời.

Bài viết 🞄 08/5/2022

Với tâm thế hoan ca mừng Tết Phật đản, trong khuôn viên chùa Ba Vàng đã xuất hiện nhiều khoảnh khắc vô cùng ấn tượng từ những Phật tử nhí cũng hoan hỷ đón mừng ngày Đức Thế Tôn ra đời.

Gần 300 chư Tăng trên thế giới, hàng vạn Phật tử về chùa Ba Vàng tham dự Lễ sớt bát cúng dường

Bài viết🞄 07/5/2022

Chương trình Lễ Đặt bát cúng dường chư Tăng các hệ phái được diễn ra vào 9h00 sáng ngày 07/5/Nhâm Dần (tức ngày 07/5/2022).

Bài viết 🞄 07/5/2022

Chương trình Lễ Đặt bát cúng dường chư Tăng các hệ phái được diễn ra vào 9h00 sáng ngày 07/5/Nhâm Dần (tức ngày 07/5/2022).

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 27/4/2022

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên gửi những lời hay ý đẹp nào thì đừng bỏ qua bài viết tổng hợp những lời chúc lễ Đức Phật đản sinh dưới đây nhé!

Bài viết 🞄 27/4/2022

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên gửi những lời hay ý đẹp nào thì đừng bỏ qua bài viết tổng hợp những lời chúc lễ Đức Phật đản sinh dưới đây nhé!

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 19/4/2022

Tuyển tập những bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất! Với tâm tri ân, mừng vui đón chờ ngày Đức Thế Tôn đản sinh - một sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho khắp cõi nhân thiên và loài người

Bài viết 🞄 19/4/2022

Tuyển tập những bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất! Với tâm tri ân, mừng vui đón chờ ngày Đức Thế Tôn đản sinh - một sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho khắp cõi nhân thiên và loài người

Lời chúc nguyện hồi hướng đến cho thí chủ cúng dường

Bài viết🞄 18/4/2022

Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, hằng thêm đến gia đình thí chủ, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhứt là bậc trì giới, và bậc trưởng lão.

Bài viết 🞄 18/4/2022

Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, hằng thêm đến gia đình thí chủ, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhứt là bậc trì giới, và bậc trưởng lão.

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 13/4/2022

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

Bài viết 🞄 13/4/2022

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

Tết Thanh minh là ngày gì? Và cách cúng lễ để được nhiều lợi ích nhất

Bài viết🞄 05/4/2022

Tết Thanh minh là ngày mà người Việt hướng về cội nguồn tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng thành kính đối với tổ tiên mình.

Bài viết 🞄 05/4/2022

Tết Thanh minh là ngày mà người Việt hướng về cội nguồn tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng thành kính đối với tổ tiên mình.

Tuyển tập những câu chuyện chuyển nghiệp sau 3 ngày tu tập đàn lễ Ngũ Bách Danh

Bài viết🞄 26/3/2022

Sau 3 ngày tu tập với 6 thời khóa và 1500 lễ danh hiệu Đức Quán Âm, rất nhiều nhân dân, Phật tử đã có sự chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân ngay trong đàn lễ.

Bài viết 🞄 26/3/2022

Sau 3 ngày tu tập với 6 thời khóa và 1500 lễ danh hiệu Đức Quán Âm, rất nhiều nhân dân, Phật tử đã có sự chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân ngay trong đàn lễ.

Lễ Ngũ Bách Danh (17-19/02/Nhâm Dần): Cơ hội tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân ngay trong hiện tại

Bài viết🞄 17/3/2022

Lễ Ngũ Bách Danh (từ ngày 17/02 đến ngày 19/02/Nhâm Dần) để nhân dân, Phật tử cầu nguyện hồi hướng hóa giải tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân...

Bài viết 🞄 17/3/2022

Lễ Ngũ Bách Danh (từ ngày 17/02 đến ngày 19/02/Nhâm Dần) để nhân dân, Phật tử cầu nguyện hồi hướng hóa giải tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân...

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa quyết định khước từ tất cả để đi xuất gia cầu đạo?

Bài viết🞄 10/3/2022

Nhân duyên gì mà Thái tử quyết định đi xuất gia? Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà có lẽ người tu học Phật không ai có thể bỏ qua bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 10/3/2022

Nhân duyên gì mà Thái tử quyết định đi xuất gia? Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà có lẽ người tu học Phật không ai có thể bỏ qua bài viết dưới đây.

7 thực phẩm dành cho trẻ nhỏ: Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, cảm cúm

Bài viết🞄 07/3/2022

Phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong mùa dịch Covid-19 là điều vô cùng cần thiết mà cha mẹ cần lưu tâm. Dưới đây là những loại thực phẩm cần thiết: lá lốt, sữa nóng,

Bài viết 🞄 07/3/2022

Phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong mùa dịch Covid-19 là điều vô cùng cần thiết mà cha mẹ cần lưu tâm. Dưới đây là những loại thực phẩm cần thiết: lá lốt, sữa nóng,

Sự xuất hiện của Sư Phụ là mặt trời trí tuệ soi rọi mảnh vườn tâm tăm tối của chúng con

Bài viết🞄 03/3/2022

Ngày Sư Phụ xuất hiện trên thế gian là ngày đánh dấu bước ngoặt thay đổi trong chúng con, là ngày mà chúng con được sinh ra trong giáo Pháp Như Lai, cuộc đời chúng con bước sang trang mới

Bài viết 🞄 03/3/2022

Ngày Sư Phụ xuất hiện trên thế gian là ngày đánh dấu bước ngoặt thay đổi trong chúng con, là ngày mà chúng con được sinh ra trong giáo Pháp Như Lai, cuộc đời chúng con bước sang trang mới

Hướng dẫn tham gia lễ cầu siêu trực tuyến và trực tiếp hàng tháng tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 27/02/2022

Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người tử về tham dự

Bài viết 🞄 27/02/2022

Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người tử về tham dự

Sau 15 năm Thầy Thích Trúc Thái Minh về chùa Ba Vàng: Sự thay đổi ít ai ngờ đến

Bài viết🞄 25/02/2022

Những ngày đầu về nhận chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh trải qua biết bao “thiên nan vạn nan”; bởi lúc đó trong tay Thầy không có bất cứ thứ gì, chỉ có mấy

Bài viết 🞄 25/02/2022

Những ngày đầu về nhận chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh trải qua biết bao “thiên nan vạn nan”; bởi lúc đó trong tay Thầy không có bất cứ thứ gì, chỉ có mấy

7 loại thực phẩm giá rẻ, hiệu quả cao trong mùa dịch COVID-19

Bài viết🞄 24/02/2022

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm cần thiết: tỏi, hành tây, hành lá, gừng,...(biết được từ sự tu tập và trải nghiệm thực hành) nhằm hỗ trợ tích cực đối với bị nhiễm và nghi nhiễm COVID-19.

Bài viết 🞄 24/02/2022

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm cần thiết: tỏi, hành tây, hành lá, gừng,...(biết được từ sự tu tập và trải nghiệm thực hành) nhằm hỗ trợ tích cực đối với bị nhiễm và nghi nhiễm COVID-19.

14 ý nghĩa mô hình tiểu cảnh chào xuân Nhâm Dần tại chùa Ba Vàng có thể bạn chưa biết!

Bài viết🞄 03/02/2022

Mỗi tiểu cảnh, mỗi mô hình sáng tạo và sinh động sẽ góp phần mang sức sống Tết đến ngôi chùa Ba Vàng một cách chân thật, thu hút, nhằm “giữ chân” du khách

Bài viết 🞄 03/02/2022

Mỗi tiểu cảnh, mỗi mô hình sáng tạo và sinh động sẽ góp phần mang sức sống Tết đến ngôi chùa Ba Vàng một cách chân thật, thu hút, nhằm “giữ chân” du khách