trực tuyến
Chẩn tế cầu siêu kết mãn Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 25/9/2022

tức 30/8 Nhâm Dần

Phật dạy có 5 hạng người ở rừng nhưng chỉ duy nhất hạng người này là tối thắng…

29/12/2020

Chia sẻ :

Theo tuệ giác của Đức Phật, có 5 hạng người sống ở rừng; nhưng duy chỉ có một hạng đặc biệt cao quý, được Đức Phật tán thán và xứng đáng được người đời cung kính, đảnh lễ và cúng dường...

29/12/2020

Chia sẻ :

“Khả ái thay núi rừng
Chỗ người phàm không ưa
Vì ly tham ưa thích
Vì không tìm dục lạc”.
- Kinh Pháp Cú -

Thời Đức Phật còn tại thế, trong 13 Pháp tu khổ hạnh Đầu Đà mà Ngài hướng dẫn Tăng đoàn thực hành, có Pháp thứ 8 là “sống ở trong rừng”. Theo tuệ giác của Đức Phật, có 5 hạng người sống ở rừng; nhưng duy chỉ có một hạng đặc biệt cao quý, được Đức Phật tán thán và xứng đáng được người đời cung kính, đảnh lễ và cúng dường. Để hiểu rõ hơn về 5 hạng người sống ở rừng, mời quý vị cùng tìm hiểu bài viết dưới đây qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

1. Hạng đần độn, ngu si sống ở rừng

Đối với hạng người thứ nhất, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Có những người ở trong rừng, trong núi, họ không có học đạo lý. Họ ở trong rừng trồng trọt, chăn nuôi để nuôi mạng sống. Cả một đời ở trong rừng, không có một chút gì về trí tuệ, không được phát triển”.

Có thể nói hạng người này, họ sống như người rừng, sống theo bản năng sinh tồn như loài thú, không biết đến văn minh loài người. Vì tách rời hẳn với xã hội loài người.

Qua những lời Sư Phụ chia sẻ, chúng ta thấy rằng hạng người này tuy mang thân con người, nhưng họ không sống như con người và không mang lại lợi ích gì cho số đông loài người. Do đó, đối với hạng người này, Sư Phụ khẳng định lời Phật dạy: “Hạng ngu si sống ở rừng thì chúng ta phải tránh, Phật không khen ngợi hạng này. Sống trong rừng nhưng hạng này không mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người”.

2. Hạng ác dục, ác tính sống ở rừng

Trong buổi Pháp thoại, Sư Phụ trạch giảng ngữ nghĩa để đại chúng hiểu: Ác dục, ác tính nghĩa là: với cái tham ác, tham dục mà tính ác ở trong rừng. Ví dụ như là những băng đảng, trộm cắp cũng lẩn khuất, trú ngụ trong rừng.

Để hiểu rõ hơn về hạng người ác dục ác tính, Sư Phụ giảng giải: “Họ sống trong rừng nhưng họ hành những việc ác; vì tâm ác, vì tham dục, danh lợi họ phải lẩn khuất trong rừng. Bị vua quan, bị Nhà nước lùng bắt, cho nên họ trú ở trong rừng. Họ lập những băng đảng ở trong rừng để làm những việc ác đối với xã hội; chuyên làm những việc ác không có lợi ích cho ai cả. Phật gọi là “ác dục, ác tánh” mà họ sống ở trong rừng. Có những người vào trong rừng luyện bùa luyện chú để làm những cái việc ác, cũng nằm trong hạng người này”.

Là người học Phật, chúng ta hiểu rằng vạn vật đều nằm trong định luật nhân quả, không ai có thể đứng ngoài. Sư Phụ từng giảng, khi chúng ta khởi sinh tâm ác sẽ chiêu cảm quả báo ác. Ngược lại, sinh khởi tâm thiện sẽ gặt hái những quả báo lành. Vì thế theo luật nhân quả, có thể nhận định rằng những người ở rừng với tâm ác dục, ác tính sẽ phải chịu ác quả do chính việc mà họ đã làm.

3. Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng

Đối với hạng người thứ ba, Sư Phụ ví dụ có những vị tu tập theo ngoại đạo: “Họ nghĩ ở trong rừng như vậy là hơn những người ở ngoài. Do tâm kiêu mạn khiến cho họ vào trong rừng ở. Kiêu mạn, loạn tâm, tâm họ không thực sự an định. Họ sân si, kiêu mạn khinh chê những người ở ngoài”.

Sư Phụ chia sẻ rằng, đó không phải là tâm an định. Đó là người có tâm phóng dật, không phải là hạng người vì biết tu dưỡng, tu hành mà vào rừng ở. Đây là hạng người Đức Phật không tán thán.

4. Hạng ở rừng vì thích nghe

Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán Sư Phụ giải thích đây là hạng người ham danh, cầu danh: “Họ chỉ nghe là Phật tán thán ở rừng, họ không biết là ở rừng phải làm gì. Họ thích danh, thích được khen, thích được tán thán cho nên họ vào rừng họ ở. Hạng này không hiểu biết rõ mục đích ở rừng mà Đức Thế Tôn tán thán, họ vào rừng ở vì muốn được khen. Cho nên hạng này vì cầu danh, vì ham danh mà vào rừng, không biết tu tập”.

Hạng người này tuy mang hình dáng ẩn sĩ nhưng lại cầu danh tiếng, không hiểu được mục đích chân thật của việc sống ở rừng. Có thể nói rằng, hạng người thứ tư sống ở rừng nhưng vẫn luẩn quẩn trong vòng danh lợi.

Qua sự phân tích bốn hạng người sống ở rừng: đần độn, ngu si; ác dục ác tính; kiêu mạn, loạn tâm; vào rừng vì thích nghe Thế Tôn và đệ tử Phật tán thán; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Bốn hạng này đều là người không biết giá trị, mục đích của việc ở rừng. Không biết ở rừng phải sống như thế nào, tu như thế nào; cho nên Phật không tán thán”.

5. Hạng người sống ở rừng vì ít dục, đoạn giảm, viễn ly

Trong kinh Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Rừng, phần Rừng, Đức Phật dạy: “Trong năm hạng người sống ở rừng này, này các Tỳ Kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng để cầu đạo giải thoát và làm lợi ích cho quần sinh

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng để cầu đạo giải thoát và làm lợi ích cho quần sinh

Để đại chúng hiểu rõ hơn, trong bài giảng “5 hạng người sống ở rừng”, Sư Phụ cũng chia sẻ: “Mục đích của họ là mượn cảnh rừng để thiểu dục, viễn ly các sự huyên náo, cám dỗ, muốn cầu thiện hành, thực hành Pháp được tăng tiến tốt. Đức Phật khen, hạng người này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Người có mục đích rõ ràng như vậy mà ở trong rừng chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi ích cho tự thân và cho chúng sinh”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhập rừng tu tập thiền định

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhập rừng tu tập thiền định

Từ lời giảng trên Sư Phụ, chúng ta hiểu rằng chỉ có hạng người sống ở rừng, hướng đến con đường cắt ái, ly gia, đoạn bỏ tham dục, cầu đạo giải thoát mới thực sự là hạng người xứng đáng được Đức Phật tán thán.

Đức Phật từng dạy rằng: “Sự tu hành chân thật của chư Tăng là ruộng phước điền tối thượng để chúng sinh gieo trồng những hạt giống thiện lành”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng mượn cảnh rừng để thực hành Pháp, viễn ly các dục như thời Đức Phật còn tại thế

Chư Tăng chùa Ba Vàng mượn cảnh rừng để thực hành Pháp, viễn ly các dục như thời Đức Phật còn tại thế

Chính vì vậy, noi gương Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử của Ngài, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật thực hành Pháp viễn ly, cơm ăn ngày một bữa, sống hạnh độc cư trong rừng. Các quý Thầy đã rời khỏi sự ràng buộc của đời sống gia đình; xả bỏ danh lợi, cám dỗ của dục lạc; một lòng cầu đạo giải thoát để mang lại lợi ích cho mình, cho người và cho vô số chúng sinh.

Hạnh An

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nhiều căn bệnh lâu năm bất ngờ chuyển hóa tích cực sau Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 19/9/2022

Điều kỳ diệu số 1: Chuyển biến “lạ” sau 21 năm sống với đau bụng kinh nguyệt dữ dội...

Bài viết 🞄 19/9/2022

Điều kỳ diệu số 1: Chuyển biến “lạ” sau 21 năm sống với đau bụng kinh nguyệt dữ dội...

Đặt chân đến những nơi Như Lai đã từng đi qua: Dấu ấn cảm xúc quý giá

CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

Bài viết🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Bài viết 🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Hết sạch virus viêm gan B sau khi tích cực tu tập theo Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 12/9/2022

Hàng chục năm mang trong mình virus viêm gan B là một nỗi ám ảnh đáng sợ với chị Đỗ Thị Ánh Hằng...

Bài viết 🞄 12/9/2022

Hàng chục năm mang trong mình virus viêm gan B là một nỗi ám ảnh đáng sợ với chị Đỗ Thị Ánh Hằng...

Bé mất ngủ suốt 17 tháng, nỗi lo lắng của gia đình được xua tan nhờ Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 11/9/2022

Tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ đong đầy, nhưng ngay từ khi bé vừa chào đời cho đến nay, ròng rã gần 17 tháng trời, đêm nào bé cũng quấy khóc....

Bài viết 🞄 11/9/2022

Tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ đong đầy, nhưng ngay từ khi bé vừa chào đời cho đến nay, ròng rã gần 17 tháng trời, đêm nào bé cũng quấy khóc....

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Bài viết 🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Hướng dẫn tham gia cầu siêu vong linh thai nhi trực tiếp và trực tuyến tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Bài viết 🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Mỗi năm một lần: Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhân duyên thù thắng đem đến hạnh phúc ngay trong hiện tại

Bài viết🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Tết trung thu hay nhất

Bài viết🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Bài viết 🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Chiều Ba Vàng: Đi về chốn bình yên

Bài viết🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Bài viết 🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Sớt bát cúng dường theo pháp luật và Pháp Phật

Bài viết🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Bài viết 🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Vu Lan - nét đẹp trong văn hóa người Việt

Bài viết🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Bài viết 🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Những lời chúc mùa Vu Lan chạm đến trái tim

Bài viết🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Bài viết 🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Giới thiệu về tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Bài viết 🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm

Bài viết🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Bài viết 🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Không một viên thuốc - khỏi hẳn hiện tượng đau cổ và sống mũi không rõ nguyên nhân của con gái 5 tuổi

Bài viết🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa không nên bỏ lỡ

Bài viết🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

Bài viết 🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

Rằm tháng 7 là ngày gì và nên cúng gì để lợi ích nhất?

Bài viết🞄 12/7/2022

Cúng Rằm tháng 7 thế nào để được lợi ích, may mắn cả năm luôn là câu hỏi băn khoăn với nhiều người. Mời quý vị cùng đọc bài viết để giải đáp các thắc mắc nhé.

Bài viết 🞄 12/7/2022

Cúng Rằm tháng 7 thế nào để được lợi ích, may mắn cả năm luôn là câu hỏi băn khoăn với nhiều người. Mời quý vị cùng đọc bài viết để giải đáp các thắc mắc nhé.

Cầu cho người chết được siêu thoát nên làm như nào?

Bài viết🞄 12/7/2022

Cầu siêu là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Vậy cầu siêu là gì, mời quý vị cùng đọc

Bài viết 🞄 12/7/2022

Cầu siêu là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Vậy cầu siêu là gì, mời quý vị cùng đọc