trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Sáu, 22/10/2021

tức 17/9 Tân Sửu

Phật dạy có 5 hạng người ở rừng nhưng chỉ duy nhất hạng người này là tối thắng…

29/12/2020

Chia sẻ :

Theo tuệ giác của Đức Phật, có 5 hạng người sống ở rừng; nhưng duy chỉ có một hạng đặc biệt cao quý, được Đức Phật tán thán và xứng đáng được người đời cung kính, đảnh lễ và cúng dường...

29/12/2020

Chia sẻ :

“Khả ái thay núi rừng
Chỗ người phàm không ưa
Vì ly tham ưa thích
Vì không tìm dục lạc”.
- Kinh Pháp Cú -

Thời Đức Phật còn tại thế, trong 13 Pháp tu khổ hạnh Đầu Đà mà Ngài hướng dẫn Tăng đoàn thực hành, có Pháp thứ 8 là “sống ở trong rừng”. Theo tuệ giác của Đức Phật, có 5 hạng người sống ở rừng; nhưng duy chỉ có một hạng đặc biệt cao quý, được Đức Phật tán thán và xứng đáng được người đời cung kính, đảnh lễ và cúng dường. Để hiểu rõ hơn về 5 hạng người sống ở rừng, mời quý vị cùng tìm hiểu bài viết dưới đây qua lời giảng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

1. Hạng đần độn, ngu si sống ở rừng

Đối với hạng người thứ nhất, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Có những người ở trong rừng, trong núi, họ không có học đạo lý. Họ ở trong rừng trồng trọt, chăn nuôi để nuôi mạng sống. Cả một đời ở trong rừng, không có một chút gì về trí tuệ, không được phát triển”.

Có thể nói hạng người này, họ sống như người rừng, sống theo bản năng sinh tồn như loài thú, không biết đến văn minh loài người. Vì tách rời hẳn với xã hội loài người.

Qua những lời Sư Phụ chia sẻ, chúng ta thấy rằng hạng người này tuy mang thân con người, nhưng họ không sống như con người và không mang lại lợi ích gì cho số đông loài người. Do đó, đối với hạng người này, Sư Phụ khẳng định lời Phật dạy: “Hạng ngu si sống ở rừng thì chúng ta phải tránh, Phật không khen ngợi hạng này. Sống trong rừng nhưng hạng này không mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người”.

2. Hạng ác dục, ác tính sống ở rừng

Trong buổi Pháp thoại, Sư Phụ trạch giảng ngữ nghĩa để đại chúng hiểu: Ác dục, ác tính nghĩa là: với cái tham ác, tham dục mà tính ác ở trong rừng. Ví dụ như là những băng đảng, trộm cắp cũng lẩn khuất, trú ngụ trong rừng.

Để hiểu rõ hơn về hạng người ác dục ác tính, Sư Phụ giảng giải: “Họ sống trong rừng nhưng họ hành những việc ác; vì tâm ác, vì tham dục, danh lợi họ phải lẩn khuất trong rừng. Bị vua quan, bị Nhà nước lùng bắt, cho nên họ trú ở trong rừng. Họ lập những băng đảng ở trong rừng để làm những việc ác đối với xã hội; chuyên làm những việc ác không có lợi ích cho ai cả. Phật gọi là “ác dục, ác tánh” mà họ sống ở trong rừng. Có những người vào trong rừng luyện bùa luyện chú để làm những cái việc ác, cũng nằm trong hạng người này”.

Là người học Phật, chúng ta hiểu rằng vạn vật đều nằm trong định luật nhân quả, không ai có thể đứng ngoài. Sư Phụ từng giảng, khi chúng ta khởi sinh tâm ác sẽ chiêu cảm quả báo ác. Ngược lại, sinh khởi tâm thiện sẽ gặt hái những quả báo lành. Vì thế theo luật nhân quả, có thể nhận định rằng những người ở rừng với tâm ác dục, ác tính sẽ phải chịu ác quả do chính việc mà họ đã làm.

3. Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng

Đối với hạng người thứ ba, Sư Phụ ví dụ có những vị tu tập theo ngoại đạo: “Họ nghĩ ở trong rừng như vậy là hơn những người ở ngoài. Do tâm kiêu mạn khiến cho họ vào trong rừng ở. Kiêu mạn, loạn tâm, tâm họ không thực sự an định. Họ sân si, kiêu mạn khinh chê những người ở ngoài”.

Sư Phụ chia sẻ rằng, đó không phải là tâm an định. Đó là người có tâm phóng dật, không phải là hạng người vì biết tu dưỡng, tu hành mà vào rừng ở. Đây là hạng người Đức Phật không tán thán.

4. Hạng ở rừng vì thích nghe

Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán Sư Phụ giải thích đây là hạng người ham danh, cầu danh: “Họ chỉ nghe là Phật tán thán ở rừng, họ không biết là ở rừng phải làm gì. Họ thích danh, thích được khen, thích được tán thán cho nên họ vào rừng họ ở. Hạng này không hiểu biết rõ mục đích ở rừng mà Đức Thế Tôn tán thán, họ vào rừng ở vì muốn được khen. Cho nên hạng này vì cầu danh, vì ham danh mà vào rừng, không biết tu tập”.

Hạng người này tuy mang hình dáng ẩn sĩ nhưng lại cầu danh tiếng, không hiểu được mục đích chân thật của việc sống ở rừng. Có thể nói rằng, hạng người thứ tư sống ở rừng nhưng vẫn luẩn quẩn trong vòng danh lợi.

Qua sự phân tích bốn hạng người sống ở rừng: đần độn, ngu si; ác dục ác tính; kiêu mạn, loạn tâm; vào rừng vì thích nghe Thế Tôn và đệ tử Phật tán thán; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Bốn hạng này đều là người không biết giá trị, mục đích của việc ở rừng. Không biết ở rừng phải sống như thế nào, tu như thế nào; cho nên Phật không tán thán”.

5. Hạng người sống ở rừng vì ít dục, đoạn giảm, viễn ly

Trong kinh Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Rừng, phần Rừng, Đức Phật dạy: “Trong năm hạng người sống ở rừng này, này các Tỳ Kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng để cầu đạo giải thoát và làm lợi ích cho quần sinh

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng để cầu đạo giải thoát và làm lợi ích cho quần sinh

Để đại chúng hiểu rõ hơn, trong bài giảng “5 hạng người sống ở rừng”, Sư Phụ cũng chia sẻ: “Mục đích của họ là mượn cảnh rừng để thiểu dục, viễn ly các sự huyên náo, cám dỗ, muốn cầu thiện hành, thực hành Pháp được tăng tiến tốt. Đức Phật khen, hạng người này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Người có mục đích rõ ràng như vậy mà ở trong rừng chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi ích cho tự thân và cho chúng sinh”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhập rừng tu tập thiền định

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhập rừng tu tập thiền định

Từ lời giảng trên Sư Phụ, chúng ta hiểu rằng chỉ có hạng người sống ở rừng, hướng đến con đường cắt ái, ly gia, đoạn bỏ tham dục, cầu đạo giải thoát mới thực sự là hạng người xứng đáng được Đức Phật tán thán.

Đức Phật từng dạy rằng: “Sự tu hành chân thật của chư Tăng là ruộng phước điền tối thượng để chúng sinh gieo trồng những hạt giống thiện lành”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng mượn cảnh rừng để thực hành Pháp, viễn ly các dục như thời Đức Phật còn tại thế

Chư Tăng chùa Ba Vàng mượn cảnh rừng để thực hành Pháp, viễn ly các dục như thời Đức Phật còn tại thế

Chính vì vậy, noi gương Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử của Ngài, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm miên mật thực hành Pháp viễn ly, cơm ăn ngày một bữa, sống hạnh độc cư trong rừng. Các quý Thầy đã rời khỏi sự ràng buộc của đời sống gia đình; xả bỏ danh lợi, cám dỗ của dục lạc; một lòng cầu đạo giải thoát để mang lại lợi ích cho mình, cho người và cho vô số chúng sinh.

Hạnh An

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh