Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khuyến tấn Phật tử tuân thủ chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Chính vì vậy, ngày 31/3/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm nâng cao ý thức công dân toàn cầu, thức tỉnh trách nhiệm của con người vì môi trường sức khỏe cộng đồng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã khuyến tấn các Phật tử: “Sư Phụ rất mong các Phật tử thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ để chung tay với cả nước trong việc phòng, chống đại dịch COVID-19 được thắng lợi. Các Phật tử nên ở tại nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; Dành nhiều thời gian để tu tập: nghe Pháp, tụng Kinh, lễ Phật, sám hối, tọa thiền, xoay lại nội tâm, thanh lọc nội tâm làm tăng trưởng các thiện pháp; Hồi hướng công đức tu tập này cầu nguyện nhằm hóa giải, tiêu trừ đại dịch COVID-19 tại đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới và nạn hạn hán tại các vùng trên lãnh thổ Việt Nam.”

>>> Khuyến thỉnh Phật tử tu tập tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hoá giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19 và nạn hạn hán

Mong rằng, qua lời khuyến tấn, chỉ dạy của Sư Phụ, các Phật tử sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, “không đi ra ngoài, quay vào tu dưỡng nội tâm của mình”, tinh tấn tu tập để hồi hướng hóa giải, tiêu trừ nạn nghiệp bệnh COVID-19.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khuyến tấn Phật tử tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khuyến tấn Phật tử tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Nhân dân Phật tử thực hiện cách ly 15 ngày trên toàn xã hội (kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020)

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Nhân dân Phật tử thực hiện cách ly 15 ngày trên toàn xã hội (kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020)

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, chỉ ra ngoài trong một số trường hợp và các trường hợp khẩn cấp khác

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, chỉ ra ngoài trong một số trường hợp và các trường hợp khẩn cấp khác

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top