trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 21/01/2022

tức 19/12 Tân Sửu
3 thành tựu mà Đức Phật chứng đạt được - các bài viết về 3 thành tựu mà Đức Phật chứng đạt được, tin tức 3 thành tựu mà Đức Phật chứng đạt được

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là...

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt trong đêm Ngài thành đạo

Dưới cội Bồ Đề, vào đêm thứ 49 - một sự kiện xảy ra, chấm dứt đêm trường u tối, mở ra cánh cửa lộ trình giải thoát bất tử, đó là...

13/01/2021

821 Lượt xem