trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
4 loại khẩu nghiệp - các bài viết về 4 loại khẩu nghiệp, tin tức 4 loại khẩu nghiệp

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

Có 4 loại khẩu nghiệp mà chúng ta dễ phạm: Nói dối: Có bảo là không, không bảo là có, trắng bảo là đen, đen bảo là trắng…

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

Có 4 loại khẩu nghiệp mà chúng ta dễ phạm: Nói dối: Có bảo là không, không bảo là có, trắng bảo là đen, đen bảo là trắng…

09/11/2023

2404 Lượt xem