trực tuyến
🔴[TRỰC TIẾP] Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
4 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo - các bài viết về 4 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo, tin tức 4 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo

5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo

5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo: Bát cháo sữa giúp Thái tử Tất Đạt Đa hồi tỉnh để quay về con đường tu trung đạo, chiếc bát vàng trôi ngược dòng Ni Liên Thiền

5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo

5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo

5 sự kiện đặc biệt trước khi Đức Phật thành đạo: Bát cháo sữa giúp Thái tử Tất Đạt Đa hồi tỉnh để quay về con đường tu trung đạo, chiếc bát vàng trôi ngược dòng Ni Liên Thiền

05/01/2021

3141 Lượt xem