trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Ân đức sinh thành - các bài viết về Ân đức sinh thành, tin tức Ân đức sinh thành

Ân đức sinh thành - Con hứa chăm ngoan | Khóa tu mùa hè lần 1 - 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Ân đức sinh thành - Con hứa chăm ngoan | Khóa tu mùa hè lần 1 - 2022

Ân đức sinh thành - Con hứa chăm ngoan | Khóa tu mùa hè lần 1 - 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/6/2022

279 Lượt xem

Pháp thoại: Ân đức sinh thành

Pháp thoại: Ân đức sinh thành

Phật Pháp ứng dụng🞄 19/6/2019

Chúng con là những giọt nước, những cơn sóng ồn ào đến vô tình, không hay biết tình thương yêu của cha mẹ. Ân đức sinh thành ấy biết bao giờ mới đáp đền.