trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
anh em sinh đôi - các bài viết về anh em sinh đôi, tin tức anh em sinh đôi

Kiếp trước làm gì mà kiếp này lại là anh em sinh đôi - Vấn Đáp Phật Pháp

Hai người cùng một quả trứng sinh ra có cùng nghiệp về thân tướng. Vậy hai người đó đã tạo nghiệp gì nên kiếp này sinh ra là anh em sinh đôi?

Kiếp trước làm gì mà kiếp này lại là anh em sinh đôi - Vấn Đáp Phật Pháp

Kiếp trước làm gì mà kiếp này lại là anh em sinh đôi - Vấn Đáp Phật Pháp

Hai người cùng một quả trứng sinh ra có cùng nghiệp về thân tướng. Vậy hai người đó đã tạo nghiệp gì nên kiếp này sinh ra là anh em sinh đôi?

11/8/2019

41 Lượt xem