trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Anh hùng Phạm Tuân - các bài viết về Anh hùng Phạm Tuân, tin tức Anh hùng Phạm Tuân

Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân trở lại thăm chùa Ba Vàng

Ngày 29/03/2022, Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân - phi công đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ đã có chuyến thăm trở lại chùa Ba Vàng. Thay mặt Tăng Ni, Phật tử bổn tự, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng đã hoan hỷ tiếp đón

Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân trở lại thăm chùa Ba Vàng

Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân trở lại thăm chùa Ba Vàng

Ngày 29/03/2022, Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân - phi công đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ đã có chuyến thăm trở lại chùa Ba Vàng. Thay mặt Tăng Ni, Phật tử bổn tự, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng đã hoan hỷ tiếp đón

29/3/2022

194 Lượt xem