trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
anh hùng vũ trụ - các bài viết về anh hùng vũ trụ, tin tức anh hùng vũ trụ

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ - Trung Tướng Phạm Tuân

Anh hùng vũ trụ Phạm Tuân là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ năm 1980. Trong chương trình Khóa tu mùa hè 2017, Ban Tổ chức đã mời...

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ - Trung Tướng Phạm Tuân

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ - Trung Tướng Phạm Tuân

Anh hùng vũ trụ Phạm Tuân là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ năm 1980. Trong chương trình Khóa tu mùa hè 2017, Ban Tổ chức đã mời...

06/10/2019

51 Lượt xem

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ Phạm Tuân - Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu

Giao Lưu Với Anh Hùng Vũ Trụ Phạm Tuân - Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu

Hoạt động khóa tu🞄 09/7/2017

Các bạn khóa sinh Khóa Tu Mùa Hè Lai Châu đã có buổi tạo đàm, gặp gỡ và giao lưu với Anh hùng vũ trụ - Trung tướng Phạm Tuân.....