trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Bài Pháp: Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn - hoài nghi về sự thụ thai

Chia sẻ :

Thầy đã giảng bộ kinh Mi Tiên vấn đáp với câu 94: Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn và câu 95: hoài nghi về sự thụ thai của Đức Vua Mi Lan Đà...

Chia sẻ :

Sáng ngày 04/4/2017 (tức ngày 08 tháng 3 năm Đinh Dậu), như thường lệ chùa Ba Vàng tổ chức buổi lễ truyền Tam quy, Ngũ giới và thời khóa tu Bát quan trai giới cho các thiện nam, thiện nữ và các Phật tử của các đạo tràng về chùa tu tập.

Đại đức Thích Trúc Bảo Năng hướng dẫn đại chúng trong thời khóa nhận Bát quan trai giới.

Đại đức Thích Trúc Bảo Năng hướng dẫn đại chúng trong thời khóa nhận Bát quan trai giới.

Buổi sáng, Đại đức Thích Trúc Bảo Năng được sự chỉ dạy của Sư Phụ, đã quang lâm Đại Hùng Bảo Điện theo lời thỉnh cầu của toàn thể đại chúng truyền pháp Tam quy – Ngũ giới cho các thiện nam, thiện nữ phát nguyện quay về nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo. Sau đó, Đại Đức đã giải thích ý nghĩa và lợi ích của giới Bát quan trai để các phật tử khởi được tâm hoan hỷ lãnh thọ giới pháp mà hành trì.

Đại đức Thích Trúc Bảo Năng giảng cho đại chúng về ý nghĩa và lợi ích của giới Bát quan trai.

Đại đức Thích Trúc Bảo Năng giảng cho đại chúng về ý nghĩa và lợi ích của giới Bát quan trai.

Để giúp cho Phật tử có thêm những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, sau buổi truyền giới chư Tăng chùa Ba Vàng đã phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho quý Phật tử tại chính điện chùa Ba Vàng. Đây cũng là một hoạt động rất ý nghĩa gắn kết đạo với đời, góp phần xây dựng và ổn định an ninh trật tự xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đại diện phòng cảnh sát số 4 phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho Phật tử.

Đại diện phòng cảnh sát số 4 phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho Phật tử.

Buổi chiều, toàn thể đạo tràng đã nhất tâm thành kính cung thỉnh Sư Phụ đăng tòa truyền trao cho đại chúng một thời pháp nhũ để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập tầm cầu sự giác ngộ giải thoát.

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thầy đã tiếp tục trạch giảng bộ kinh Mi Tiên vấn đáp với câu hỏi 94: Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn và câu hỏi 95: Hoài nghi về sự thụ thai của đức vua Mi lan đà dành cho Đại đức Na Tiên về Nghi vấn về sự bố thí ba-la-mật và bố thí hai mắt lại được thiên nhãn. Với sự hiểu biết và kiến thức Phật pháp sâu rộng của mình đức Vua Mi Lan Đà đã tiếp tục đưa ra những lâp luận, những hoài nghi của mình cũng là của chúng sinh về những lời dạy của đức Phật, rằng liệu sự bố thí của tiền thân đức Phật khi còn hành Bồ Tát đạo liệu có thật sự là sự bố thí ba-la-mật có năng lực làm cho quả địa cầu rung động trong khi trong kinh Phật cũng đã từng nói chỉ khi có tám hiện tượng hi hữu xảy ra quả địa cầu của chúng ta mới rung động. Sao Phật lại nói trước sau bất nhất như thế? Và khi một người đã bố thí hai mắt của mình đi rồi thì sao lại có thể phát sinh thiên nhãn được, thiên nhãn ấy trú ở đâu khi đôi nhục nhãn kia đã không còn ?

Phật tử cung nghinh Thầy Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa.

Phật tử cung nghinh Thầy Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa.

Trí tuệ của tỳ kheo Na Tiên

Với trí tuệ ba-la-mật đã được thành tựu tròn đầy từ nhiều kiếp, Tỳ - kheo Na Tiên đã dùng những dẫn chứng sinh động mà rất gần gũi khiến cho lòng tin của đức Vua với giáo pháp của đức Thế Tôn trở thành một căn cứ địa vững chắc. Sự bố thí quốc thành, vợ con của thái tử – tiền thân của đức Phật không phải là một sự nhẫn tâm tàn ác với những người thân yêu nhất của mình mà trong lộ trình tu tập để thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sự xả ái là một điều kiện không thể không có. Hành giả tu tập phải có được tâm bình đẳng không sai khác giữa những người thân sơ cũng như chúng sinh vạn loài. Đó là một sự bố thí cao thượng vượt ngoài tất cả những sự bố thí bình thường của thế gian cũng như một ngoại lệ đặc biệt ngoài tám hiện tượng hi hữu đã làm cho quả đại cầu phải rung động.

Không khí trang nghiêm trong buổi học Pháp của đại chúng chùa Ba Vàng.

Không khí trang nghiêm trong buổi học Pháp của đại chúng chùa Ba Vàng.

Đại đức Na Tiên cũng đưa ra những dẫn chứng cụ thể từ những câu chuyện trong kinh Phật để giúp cho đức Vua có thể bỏ qua mọi sự kiến giải logic của lí trí mà có đầy đủ niềm tin rằng với nguyện lực chân thật được tu tập nhiều đời nhiều kiếp thì có thể khiến cho những điều tưởng như không thể có thể xảy ra như trời nắng có thể đổ mưa rào, lửa đang cháy có thể tắt, nước có thể chảy ngược dòng, xe ngựa tứ mã có thể chạy trên mặt biển...

Đông đảo Phật tử về chùa học Pháp.

Đông đảo Phật tử về chùa học Pháp.

Qua thời pháp, Thầy cũng chỉ dạy cho đại chúng không phải đơn giản mà những lời nói chân thật (chân ngôn) có thể thành tựu được những lời nguyện mà cần phải có một công phu tu tập lâu dài để có được nguyện lực ba la mật kết hợp với chân thật ba la mật. Nên ngày từ bây giờ mỗi người chúng ta hãy cùng nhau tu tập sự chân thật.

Phật tử chùa Ba Vàng.

Phật tử chùa Ba Vàng.

Vào buổi tối, các đạo tràng đang tu tập tại chùa được sự cho phép của trên Thầy cùng Đại Tăng đã tổ chức buổi trạch Pháp, các Phật tử cùng nhau trạch giảng lại bài pháp của Thầy để ứng dụng vào đời sống tu tập của người Phật tử tại gia, nhằm mang lại những niềm an vui, lợi ích thiết thực hầu chuyển hóa những khổ đau của kiếp nhân sinh.

Phật tử khắp nơi vân tập về chùa thọ nhận Bát quan trai giới.

Phật tử khắp nơi vân tập về chùa thọ nhận Bát quan trai giới.

Phật tử thực hiện nghi thức cúng cơm.

Phật tử thực hiện nghi thức cúng cơm.

Phật tử trang nghiêm trong thời khóa thọ trai.

Phật tử trang nghiêm trong thời khóa thọ trai.

Xem thêm: Đức Thế Tôn Có Tâm Đại Bi Hay Không? – Câu 92 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nhìn lại 1 năm hoằng Pháp độ sinh của chùa Ba Vàng và phương hướng hoạt động trong năm 2022

Hoạt động Phật sự🞄 18/01/2022

Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức buổi họp tổng kết công tác Phật sự năm 2021 vào ngày 16/01/2022 (tức 14/12/TS)...

Hoạt động Phật sự 🞄 18/01/2022

Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức buổi họp tổng kết công tác Phật sự năm 2021 vào ngày 16/01/2022 (tức 14/12/TS)...

Chùa Ba Vàng thiết lập trai đàn chẩn tế tất niên - hồi hướng phúc lành cho các chúng sinh trong cõi tâm linh

Hoạt động Phật sự🞄 18/01/2022

Với tâm tri ân, tâm sám hối và tâm cứu độ, nhân dịp cuối năm, Phật tử chùa Ba Vàng đã thỉnh cầu chư Tăng tác lễ chẩn tế để hồi hướng phúc lành đến các chúng sinh trong cõi tâm linh một năm qua đã hộ trì cho các việc thiện

Hoạt động Phật sự 🞄 18/01/2022

Với tâm tri ân, tâm sám hối và tâm cứu độ, nhân dịp cuối năm, Phật tử chùa Ba Vàng đã thỉnh cầu chư Tăng tác lễ chẩn tế để hồi hướng phúc lành đến các chúng sinh trong cõi tâm linh một năm qua đã hộ trì cho các việc thiện

Xuân đã về trên non thiêng Thành Đẳng

Hoạt động Phật sự🞄 15/01/2022

Hòa trong không khí toàn dân đón Tết cổ truyền, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những ngày qua, các Phật tử tại chùa Ba Vàng đang tất bật trang hoàng, hoàn thiện các tiểu cảnh Tết trong khuôn viên bổn tự.

Hoạt động Phật sự 🞄 15/01/2022

Hòa trong không khí toàn dân đón Tết cổ truyền, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những ngày qua, các Phật tử tại chùa Ba Vàng đang tất bật trang hoàng, hoàn thiện các tiểu cảnh Tết trong khuôn viên bổn tự.

“Người mang hạnh phúc cho nhân loại” - Pháp thoại nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Hoạt động Phật sự🞄 12/01/2022

Những lời chỉ dạy quý báu của Sư Phụ đã giúp mọi người càng sâu sắc thêm tâm tri ân của mình đối với Đấng Cha Lành vĩ đại. Vì lòng từ bi vô lượng, Đức Phật đã vượt qua bao gian khổ

Hoạt động Phật sự 🞄 12/01/2022

Những lời chỉ dạy quý báu của Sư Phụ đã giúp mọi người càng sâu sắc thêm tâm tri ân của mình đối với Đấng Cha Lành vĩ đại. Vì lòng từ bi vô lượng, Đức Phật đã vượt qua bao gian khổ

Ca mừng ngày Đấng Từ Phụ Thích Ca thành đạo

Hoạt động Phật sự🞄 11/01/2022

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 08/12, được sự hứa khả trên Sư Phụ cùng chư Tăng, chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Bát cháo sữa của Nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”.

Hoạt động Phật sự 🞄 11/01/2022

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 08/12, được sự hứa khả trên Sư Phụ cùng chư Tăng, chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Bát cháo sữa của Nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”.

Cảm niệm ân Đức Phật - Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tu tập kỷ niệm ngày Ngài thành đạo

Hoạt động Phật sự🞄 07/01/2022

Với tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 08/12, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức “Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo"

Hoạt động Phật sự 🞄 07/01/2022

Với tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Đức Phật, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo 08/12, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức “Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo"

Hai bài học quý báu bậc hành giả học được từ con dơi

Hoạt động Phật sự🞄 04/01/2022

Tiếp tục lộ trình học kinh Mi Tiên vấn đáp, trong buổi giảng Pháp ngày 30/11/Tân Sửu vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải cho đại chúng câu 224 với chủ đề: “Học từ con dơi”.

Hoạt động Phật sự 🞄 04/01/2022

Tiếp tục lộ trình học kinh Mi Tiên vấn đáp, trong buổi giảng Pháp ngày 30/11/Tân Sửu vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải cho đại chúng câu 224 với chủ đề: “Học từ con dơi”.

50.000 cây xanh phủ kín tuyến đường Lựng Xanh - Uông Bí, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng trồng cây vì môi trường xanh sạch đẹp

Hoạt động Phật sự🞄 30/12/2021

Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng phối hợp cùng chính quyền địa phương và Hội liên Hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức trồng cây dọc tuyến đường Lựng Xanh

Hoạt động Phật sự 🞄 30/12/2021

Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng phối hợp cùng chính quyền địa phương và Hội liên Hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức trồng cây dọc tuyến đường Lựng Xanh

CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng cúng dường 100 bộ cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tới BTS GHPG tỉnh Quảng Ninh

Hoạt động Phật sự🞄 30/12/2021

CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã cúng dường 100 bộ cờ (trị giá 25 triệu đồng) tới BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tại chùa Trình, Yên Tử.

Hoạt động Phật sự 🞄 30/12/2021

CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã cúng dường 100 bộ cờ (trị giá 25 triệu đồng) tới BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tại chùa Trình, Yên Tử.

Hành động vì trái đất: Chùa Ba Vàng chung tay trồng mới 50.000 cây xanh

Hoạt động Phật sự🞄 30/12/2021

Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh, chùa Ba Vàng chung tay cùng TP. Uông Bí trồng mới 20.000 cây phi lao và 30.000 cây hoa chiều tím bảo vệ “lá рhổі xanh” của Trái đất.Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hoạt động ý nghĩa này trong video dưới đây.

Hoạt động Phật sự 🞄 30/12/2021

Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh, chùa Ba Vàng chung tay cùng TP. Uông Bí trồng mới 20.000 cây phi lao và 30.000 cây hoa chiều tím bảo vệ “lá рhổі xanh” của Trái đất.Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hoạt động ý nghĩa này trong video dưới đây.

Hân hoan mừng kỷ niệm 1 năm thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ

Hoạt động Phật sự🞄 26/12/2021

Trong niềm hân hoan của ngày kỷ niệm, Sư Phụ đã bày tỏ niềm vui và sự quan tâm đối với những người con xa quê hương. Với tấm lòng bi mẫn, Sư Phụ đã ban bố những lời chỉ dạy để các Phật tử thêm tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật.

Hoạt động Phật sự 🞄 26/12/2021

Trong niềm hân hoan của ngày kỷ niệm, Sư Phụ đã bày tỏ niềm vui và sự quan tâm đối với những người con xa quê hương. Với tấm lòng bi mẫn, Sư Phụ đã ban bố những lời chỉ dạy để các Phật tử thêm tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật.

Sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng nhân kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi đạo tràng Phật tử xa xứ

Hoạt động Phật sự🞄 25/12/2021

Anh, Ấn Độ, Thái Lan, Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc..., các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đại diện những người con xa xứ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng nhân kỷ niệm 1 năm thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ ngày 25/12/2021 (tức 22/11/TS).

Hoạt động Phật sự 🞄 25/12/2021

Anh, Ấn Độ, Thái Lan, Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc..., các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đại diện những người con xa xứ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng nhân kỷ niệm 1 năm thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ ngày 25/12/2021 (tức 22/11/TS).

Chùa Ba Vàng trao tặng nước tinh khiết phục vụ công tác tiêm phòng của thành phố

Hoạt động Phật sự🞄 23/12/2021

Phần quà thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của chùa Ba Vàng trong công tác chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịсh bệnh. Mong rằng, những chai nước chư Tăng trao tặng đã hỗ trợ phần nào cho các cán bộ

Hoạt động Phật sự 🞄 23/12/2021

Phần quà thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của chùa Ba Vàng trong công tác chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịсh bệnh. Mong rằng, những chai nước chư Tăng trao tặng đã hỗ trợ phần nào cho các cán bộ

Chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ trai đàn chẩn tế tháng 11

Hoạt động Phật sự🞄 19/12/2021

Ngày 15/11/Tân Sửu vừa qua, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức đàn chẩn tế kết mãn 108 ngày cầu an trong đại dịсh; an vị lô hương; giải bùa chú; sám hối chư Tăng;...

Hoạt động Phật sự 🞄 19/12/2021

Ngày 15/11/Tân Sửu vừa qua, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức đàn chẩn tế kết mãn 108 ngày cầu an trong đại dịсh; an vị lô hương; giải bùa chú; sám hối chư Tăng;...

“Con mong rằng, sẽ có thật nhiều bậc cha mẹ cho con mình tham gia sơ quy tại chùa Ba Vàng…”

Hoạt động Phật sự🞄 19/12/2021

Dưới đây là những bài chia sẻ của các em nhỏ khi tham gia lễ sơ quy trực tuyến của chùa Ba Vàng, kính mời quý Phật tử cùng đón đọc...

Hoạt động Phật sự 🞄 19/12/2021

Dưới đây là những bài chia sẻ của các em nhỏ khi tham gia lễ sơ quy trực tuyến của chùa Ba Vàng, kính mời quý Phật tử cùng đón đọc...

Sớt bát cúng dường chư Tăng trong lễ kết đàn tu tập 108 - Nguyện cầu đất nước bình an, vượt qua đại dịch COVID-19

Hoạt động Phật sự🞄 19/12/2021

Nhân lễ kết đàn tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch COVID-19, các Phật tử sớt bát cúng dường Tăng đoàn tu hành đầu đà...

Hoạt động Phật sự 🞄 19/12/2021

Nhân lễ kết đàn tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch COVID-19, các Phật tử sớt bát cúng dường Tăng đoàn tu hành đầu đà...

“Tôi tiếc nuối khi thời gian tu tập 108 kết thúc vì tôi và gia đình nhận được rất nhiều lợi ích…”

Hoạt động Phật sự🞄 18/12/2021

Chương trình tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch COVID - 19 diễn ra vào lúc 5h sáng hàng ngày (từ 26/7/Tân Sửu đến 15/11/Tân Sửu) đến nay đã được hoàn mãn.

Hoạt động Phật sự 🞄 18/12/2021

Chương trình tu tập 108 ngày cầu an trong đại dịch COVID - 19 diễn ra vào lúc 5h sáng hàng ngày (từ 26/7/Tân Sửu đến 15/11/Tân Sửu) đến nay đã được hoàn mãn.

Đêm văn nghệ tri ân kỷ niệm 763 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hoạt động Phật sự🞄 15/12/2021

Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình trực tuyến “Trần Nhân Tông - Điềm lành đế vương, giấc mộng Thánh tổ”. Trong trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc trưng thời nhà Trần, các Phật tử

Hoạt động Phật sự 🞄 15/12/2021

Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình trực tuyến “Trần Nhân Tông - Điềm lành đế vương, giấc mộng Thánh tổ”. Trong trang phục mang nét đẹp văn hóa đặc trưng thời nhà Trần, các Phật tử

2 điều người đệ tử Phật học được từ con chim cu

Hoạt động Phật sự🞄 05/12/2021

Kẻ thù của chim cu là con quạ, vào lúc nửa đêm, gặp quạ thì chim cu đánh, cắn, xé rất dữ. Bậc hành giả ở nơi thanh vắng tu tập, cũng có một kẻ thù là vô minh. Do vậy, hành giả cần phải nhận biết vô minh

Hoạt động Phật sự 🞄 05/12/2021

Kẻ thù của chim cu là con quạ, vào lúc nửa đêm, gặp quạ thì chim cu đánh, cắn, xé rất dữ. Bậc hành giả ở nơi thanh vắng tu tập, cũng có một kẻ thù là vô minh. Do vậy, hành giả cần phải nhận biết vô minh