trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Bát quan trai giới chùa Ba Vàng - các bài viết về Bát quan trai giới chùa Ba Vàng, tin tức Bát quan trai giới chùa Ba Vàng

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Tại chùa Ba Vàng, mùng 8 âm lịch hàng tháng Sư Phụ và đại Tăng đều tổ chức khóa tu Bát quan trai với sự tham gia tu học của hàng ngàn Phật tử...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Tại chùa Ba Vàng, mùng 8 âm lịch hàng tháng Sư Phụ và đại Tăng đều tổ chức khóa tu Bát quan trai với sự tham gia tu học của hàng ngàn Phật tử...

17/7/2021

87 Lượt xem

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 17/6/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/5/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu. Chương trình được thực hiện bởi chư Tăng Ni, Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa...

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Hoạt động Phật sự🞄 19/02/2021

Với lòng khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Thế Tôn và sự từ bi của Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng mà các Phật tử vẫn có thể thọ nhận giới Bát Quan Trai qua mạng trực tuyến...