trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
Bát Quan Trai - các bài viết về Bát Quan Trai, tin tức Bát Quan Trai

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Nhâm Dần (tức ngày 18/9/2022)

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Nhâm Dần (tức ngày 18/9/2022)

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

18/9/2022

49 Lượt xem

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 28/7/2021

Tu tập Bát quan trai là thực hành hạnh xuất gia trong một ngày một đêm. Do vậy, thọ trì Bát quan trai giới là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu tập của người Phật tử hướng đến giải thoát, giác ngộ

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 8/5/Tân Sửu (tức 17/6/2021)

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 8/5/Tân Sửu (tức 17/6/2021)

Thông Báo🞄 16/6/2021

Ngày 08/5/Tân Sửu là ngày tu Bát quan trai thường kỳ của chùa Ba Vàng. Quý Phật tử đang cư trú tại tỉnh Quảng Ninh có thể về chùa tu học như bình thường, Phật tử ngoại tỉnh tu tập, nghe Pháp tại nhà

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 20/3/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/02/Tân Sửu (tức ngày 20/3/2021). Mời quý Phật tử cùng theo dõi video trên đây...

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Hoạt động Phật sự🞄 19/02/2021

Các Phật tử có thể thọ nhận giới Bát quan trai qua mạng trực tuyến internet tại nhà, để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và tất cả mọi người

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới🞄 19/02/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 20/01/2021

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý...

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý

Truyền Bát quan trai giới🞄 21/12/2020

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/11 Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...