trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
bí quyết thành công của người thầy - các bài viết về bí quyết thành công của người thầy, tin tức bí quyết thành công của người thầy

Dạy học từ tâm - bí quyết thành công của người thầy

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có buổi chia sẻ ngắn với chủ đề: “Giáo dục là gốc phúc của xã hội”. Qua buổi chia sẻ, đã giúp các thầy giáo, cô giáo có...

Dạy học từ tâm - bí quyết thành công của người thầy

Dạy học từ tâm - bí quyết thành công của người thầy

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có buổi chia sẻ ngắn với chủ đề: “Giáo dục là gốc phúc của xã hội”. Qua buổi chia sẻ, đã giúp các thầy giáo, cô giáo có...

20/11/2019

30 Lượt xem