trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
bọ cạp - các bài viết về bọ cạp, tin tức bọ cạp

[ Radio ] Xuất gia có phải là bất hiếu?

Với người xuất gia, khi đã “cắt ái từ sở thân”, rời bỏ gia đình, không thể cơm bưng nước rót, chăm bẵm hay chu cấp cho cha mẹ đầy đủ thì liệu có phải là bất hiếu?...

[ Radio ] Xuất gia có phải là bất hiếu?

[ Radio ] Xuất gia có phải là bất hiếu?

Với người xuất gia, khi đã “cắt ái từ sở thân”, rời bỏ gia đình, không thể cơm bưng nước rót, chăm bẵm hay chu cấp cho cha mẹ đầy đủ thì liệu có phải là bất hiếu?...

07/12/2020

48 Lượt xem

Câu chuyện người con cắt thịt để nuôi sống cha mẹ

Câu chuyện người con cắt thịt để nuôi sống cha mẹ

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/12/2020

Đức Phật là bậc đại hiếu, là tấm gương hiếu hạnh vĩ đại nhất để cho tất cả chúng sinh noi theo. Ngài dạy: “Các Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, làm những khổ hạnh khó làm...

Kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân (trích kinh Vu lan)

Kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân (trích kinh Vu lan)

Văn kinh🞄 08/9/2019

Tôi nghe thế này: Một thời Phật ở trong Tinh Xá, vườn Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà, cùng các Tăng già, có trên hai vạn, thêm tám nghìn người, cùng chư Bồ Tát

Đoàn cán bộ cao cấp nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào thăm Chùa Ba Vàng

Đoàn cán bộ cao cấp nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào thăm Chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 02/11/2017

Thầy Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng tiếp đón phái đoàn cán bộ cao cấp nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong không khí thân mật, gần gũi...