trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Bồ Tát Vessantara - các bài viết về Bồ Tát Vessantara, tin tức Bồ Tát Vessantara

Chuyện Bồ Tát Vessantara bố thí vợ con - phần 2 - câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chuyện Bồ Tát Vessantara bố thí vợ con - phần 2 - câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

21/12/2018

4 Lượt xem