trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Bồ Tát Vessantara - các bài viết về Bồ Tát Vessantara, tin tức Bồ Tát Vessantara

Những nhân duyên khiến Trái đất rung động và tâm đại bố thí của Bồ Tát Vessantara

Trong Kinh Phật nói rằng, có 8 nhân duyên gì khiến Trái đất rung động? Bồ Tát Vessantara đã phát tâm bố thí điều gì khiến Trái đất rung chuyển đến 7 lần...

Những nhân duyên khiến Trái đất rung động và tâm đại bố thí của Bồ Tát Vessantara

Những nhân duyên khiến Trái đất rung động và tâm đại bố thí của Bồ Tát Vessantara

Trong Kinh Phật nói rằng, có 8 nhân duyên gì khiến Trái đất rung động? Bồ Tát Vessantara đã phát tâm bố thí điều gì khiến Trái đất rung chuyển đến 7 lần...

21/4/2020

30 Lượt xem