trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Bốc mộ - các bài viết về Bốc mộ, tin tức Bốc mộ

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, hương linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, hương linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

02/4/2022

1269 Lượt xem