trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Bốc mộ - các bài viết về Bốc mộ, tin tức Bốc mộ

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, vong linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ

Sang cát bốc mộ là việc làm liên quan đến tâm linh: quỷ thần, vong linh, vì vậy việc làm cần hết sức cẩn thận, đúng pháp...

02/4/2022

1269 Lượt xem