trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
cách dạy con - các bài viết về cách dạy con, tin tức cách dạy con

Thế nào là người có căn tu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con có theo Phật, cách đây một thời gian, các Thầy ấy xem cho con và bảo con có bốn thức duyên về đạo Phật, nghĩa là người có căn tu...

Thế nào là người có căn tu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thế nào là người có căn tu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con có theo Phật, cách đây một thời gian, các Thầy ấy xem cho con và bảo con có bốn thức duyên về đạo Phật, nghĩa là người có căn tu...

27/02/2020

353 Lượt xem

Phật dạy cách tu sao để chứng quả Tu Đà Hoàn?

Phật dạy cách tu sao để chứng quả Tu Đà Hoàn?

Phật Pháp ứng dụng🞄 16/02/2020

Thời Đức Phật còn tại thế, một tu sĩ hay cư sĩ chứng quả Tu Đà Hoàn sau khi nghe xong lời Phật thuyết hay trải qua quá trình tu tập là rất phổ biến.

Cách khắc phục bệnh lười cho con trẻ | Vấn đáp Phật Pháp

Cách khắc phục bệnh lười cho con trẻ | Vấn đáp Phật Pháp

Phật Pháp ứng dụng🞄 19/6/2019

Con trai con năm nay học lớp 8, con thấy cháu rất lười học, lười làm bài tập, lười lao động, lười làm việc chân tay, kể cả làm những việc phục vụ cho bản thân mình...

Học cách dạy con trước khi tính chuyện lập gia đình | Vấn đáp Phật Pháp

Học cách dạy con trước khi tính chuyện lập gia đình | Vấn đáp Phật Pháp

Phật Pháp ứng dụng🞄 19/6/2019

Con có một em trai năm nay học lớp 7. Em con bị nghiện điện thoại, rất hay nói dối và lươn lẹo, gần như không có một chút ý thức tự giác nào, làm gì cũng phải giục.