trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
cách sám hối - các bài viết về cách sám hối, tin tức cách sám hối

Hỏi về kinh sám hối

Con muốn tìm bài kinh sám hối để đọc nhưng con không thấy trong trang website của chùa, vậy thầy có thể viết bài kinh sám hối để cho con đọc được không ạ?

Hỏi về kinh sám hối

Hỏi về kinh sám hối

Con muốn tìm bài kinh sám hối để đọc nhưng con không thấy trong trang website của chùa, vậy thầy có thể viết bài kinh sám hối để cho con đọc được không ạ?

17/7/2021

69 Lượt xem

Cách sám hối để tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ?

Cách sám hối để tiêu trừ tội lỗi trong quá khứ?

Giải đáp thắc mắc🞄 26/6/2021

Có một vị tăng gõ cửa, đứng trước cửa nhà, con đã không phát tâm cúng dường mà còn đã đuổi đi. Xin Thầy chỉ dạy giúp con phải làm thế nào để sám hối...