trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
cảm niệm tri ân - các bài viết về cảm niệm tri ân, tin tức cảm niệm tri ân

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia Tuần lễ tu t tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia Tuần lễ tu t tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.

18/3/2021

42 Lượt xem